Objevujeme svět umění

2024

48 příspěvků
16.5. Přestavení divadelního spolku Našlose „Věc Makropulos“ v sále KDJS Sedlčany. Ve hře účinkovali i žáci literárně-dramatického oboru.

14.5. Třídní a absolventský koncert žáků J. Marhoula v koncertním sále KDJS Sedlčany.

11.5. Kulturní dům Krásná Hora n. Vltavou, vystoupení žáků HO ke Dni matek.

10.5. Zahradní slavnost GOA Sedlčany. Žáci z LDO moderovali, žáci z HO vystoupili s kapelami gymnázia, P. Fořta a J. Marhoula.

10.5. Žáci VO pobočky Petrovice s vyučující L. Křenkovou na výstavě Petra Nikla „Můry“ a workshopu v galerii F. Drtikola v Příbrami.

7.5. Tradiční přehlídka komorního a sborového zpěvu Sedlčanská Vonička. Zazpívali žáci V. Severové, Š. Hälbigové a B. Janské.

7.5. Společný koncert žáků ze třídy E. Mayerové a A. Dubové v sále ZUŠ

7.5. Žáci VO pobočky Krásná Hora nad Vltavou s vyučující L. Feldsteinovou na výstavě Petra Nikla „Můry“ a workshopu v galerii F. Drtikola v Příbrami.

7.5. Festival ZUŠ Středočeského kraje ve Vysoké u Příbramě. Vystaveny práce žáků VO pobočky Petrovice pod vedením V. Křenkové.

6.5. Žáci VO L. Feldsteinové. Čtení jmen Jom ha šoa v synagoze v Kosově Hoře, skicování před synagogou.

6.5. Koncert žáků hud. oboru pobočky Petrovice v mateřské školce při ZŠ Petrovice. Zahráli žáci J. Novákové, E. Kovalské a S. Drozda.

4.5. Festival volnočasových aktivit Volnočasuj na sedlčanské Mrskošovně. Zahrály zuškové kapely pod vedením P. Fořta a J. Marhoula.

3.5. Krajské kolo soutěže výtvarného oboru v Poděbradech.

2.5. Vernisáž prací VO v sedlčanské knihovně. 10 absolventů v tématech Proměny, Tulipán, Vesmír, Dětství, Závislosti, Vztahy, Golem….

2.5. Derniéra představení žáků LDO „Náš Tom“ na divadelní přehlídce Výlov v Rožmitále p. Třemšínem v rámci Dětské scény okresu Příbram.

29.4. Třídní koncert zpěvaček B. Janské v koncertním sále KDJS Sedlčany

29.4. Mezinárodní den tance jsme slavili tancem. Děti z PHV J. Vlčkové, výtvarníci V. Křenkové a tanečnice M. Vavříkové.

27.-28.4. Soustředění pěveckého sboru Zábojáček V. Severové a houslové komořiny J. Vlčkové

26.4. Vernisáž výstavy Krajinou Sedlčanska na Zámečku v Petrovicích. Zahrála S. Motrincová, žákyně J. Novákové.

25.4. Vernisáž výstavy Motorismus (Eliška Junková) v sedlčanském muzeu. Zahrála E. Mayerová se svými žáky.

25.4. Koncert žáků a absolventů ze třídy P. Fořta a ze třídy J. Kadeřábka

21.4. a 22.4. Vypalování keramiky technikou RAKU s lektorem M. Plíhalem v Dublovicích. Zúčastnili se žáci VO L. Feldsteinové a V. Křenkové.

18.4. Koncert žáků ze třídy E. Kovalské

18.4. GASK a Muzeum těžby stříbra v Kutné Hoře. Exkurze žáků výtvarného oboru.

17.4. Koncert žáků ze třídy D. Černého

17.4. Koncert žáků ze třídy J. Maška

11.4. Koncert žáků ze třídy V. Severové a J. Vlčkové

5.4. Absolventské představení žáků LDO

26.3. Setkání dvou barev a škol. Výtvarníci ze ZUŠ Sedlčany a Rožmitálu p. Třemšínem v Petrovicích.

21.3.-23.3. Krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír sólo a duo

19.3. Rodinný koncert v divadelním sále KDJS Sedlčany. Vystoupení žáků ZUŠ a jejich rodinných příslušníků.

15.3. Exkurze žáků a učitelů do divadla MINOR

14.3. Okresní kolo soutěže žáků LDO v recitaci sólo, ZUŠ Rožmitál p. Třemšínem

13.3. Vystoupení žáků HO na schůzi STP ve Společenském sále KDJS Sedlčany

12.3. Vernisáž výstavy žáků VO v koncertním sále KDJS Sedlčany

29.2. Okresní kolo soutěže ve hře na klavír sólo a duo v Rožmitále pod Třemšínem

28.2. Okresní kolo soutěže ve hře na housle v Příbrami

22.2. Vystoupení žáků HO a TO pro seniory v Domově Sedlčany

22.2. Školní kolo soutěže žáků LDO v recitaci sólo

20.2. Koncert žáků hudebního oboru v koncertním sále KDJS v Sedlčanech

17.2. Soustředění žáků LDO, HO a TO k nácviku představení „Náš Tom“ v tanečním sále ZUŠ

15.2. Exkurze žáků HO do Plzně – koncert Plzeňské filharmonie, návštěva konzervatoře, architektura

13.2. Masopust – tradiční akce ve spolupráci se spolkem Našlose a Městským muzeem

9.2. Školní kolo celostátní soutěže ve hře na klavír sólo a duo v koncertním sále KDJS v Sedlčanech

29.-31.1. Promítání muzikálového filmu ZUŠ „Malý princ“ v kině KDJS Sedlčany

22.1. Koncert žáků hudebního oboru v koncertním sále KDJS v Sedlčanech

18.1. Vystoupení pro MŠ a ZŠ na tanečním sále v pořadu LDO a TO …letos přiletí na huse

11.1. V. Havel: Motýl na anténě, představení žáků LDO v knihovně Městského muzea v Sedlčanech