Objevujeme svět umění

Přihláška ke studiu

Online přihlášky s rezervací termínů jsou spuštěny!!!

Kritéria pro přijetí najdete v kategorii Pro rodiče – záložka Zápis nových žáků.

Přihláška ke studiu