Objevujeme svět umění

Výtvarný obor

Výtvarný obor umožňuje žákům prostřednictvím výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Na základě vnímání okolního světa jim pomáhá vyhranit si názor a vnímat důležitost vlastní tvorby jako součást osobního naplnění. Cílem nejsou dokonalé práce žáků, ale pěstování vztahů k umění, sebepoznávání, vytváření kladného vztahu k přírodě a všemu kolem. Cílem je cesta při tvorbě, ne výsledek. Snažíme se otevírat žákům „oči dokořán“.
Do předmětu výtvarná tvorba jsou zahrnuty tyto oblasti: plošná tvorba, prostorová, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura. Součástí výuky jsou exkurze do galerií, výstav a divadel. Žáci jsou zapojování do mezioborových projektů školy, do mezinárodních i celorepublikových soutěží a jejich práce jsou prezentovány na několika výstavách v průběhu školního roku. Do Přípravné výtvarné výchovy jsou přijímáni žáci od 5 let na základě talentových zkoušek. Starší uchazeči také vykonávají talentové zkoušky a jsou rozřazováni do odpovídajících ročníků a skupin. Rozsah vyučovacích hodin: 3 hodiny.
 
Sedlčany
(výtvarný ateliér v
modré budově MÚ, nám. TGM, č.p. 34, 3. patro)
Mgr. V. Křenková – pondělí
Mgr. L. Feldsteinová – pondělí 
MgA. D. Sayehová – úterý až pátek
 
Pobočka Krásná Hora nad Vltavou (výtvarný ateliér v budově MŠ A ZŠ)
Mgr. L. Feldsteinová – úterý
 
Pobočka Petrovice (výtvarný ateliér v budově OÚ Petrovice)
Mgr. V. Křenková – pátek