Objevujeme svět umění

PHV a hudební nauka

ROZVRH HODIN 2024/25 

Individuální výuku HN schvaluje žákům ve výjimečných případech
ředitelka ZUŠ na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 
HN pro zájemce o studium na konzervatoři a SŠ – J. Marhoul, DiS. 
Před ukončením pololetí jsou žáci povinni složit písemnou zkoušku
z probraného učiva hudební nauky v daném ročníku.

PONDĚLÍ  (koncertní sál – učebna HN – 1. patro)
Přípravná hudební výchova
12.30 – 13.15 J. Vlčková

Individuální HN  MgA. M. Podrázká

ÚTERÝ  (koncertní sál – učebna HN – 1. patro)
1. ročník HN    13.25 – 14.10  Mgr. G. Gyömberová
2. ročník HN   14.20 – 15.05  Mgr. G. Gyömberová
3. ročník HN   15.15 – 16.00   Mgr. G. Gyömberová
4. ročník HN   16.10 – 16.55   Mgr. G. Gyömberová

STŘEDA  (koncertní sál – učebna HN – 1. patro)
1. ročník HN   12.30 – 13.15   Mgr. J. Přasličáková
2. ročník HN  13.25 – 14.10   Mgr. J. Přasličáková
3. ročník HN  14.20 – 15.05   Mgr. J. Přasličáková
4. ročník HN  15.15 – 16.00   Mgr. J. Přasličáková

STŘEDA  (učebna v suterénu)
5. ročník HN  16.20 – 17.05   R. Pošvář  

ČTVRTEK  (učebna v suterénu)
5. ročník HN  16.20 – 17.05   R. Pošvář  

PÁTEK  (učebna v suterénu)
5. ročník HN  15.30 – 16.15    R. Pošvář