Objevujeme svět umění

Úspěchy školy

Školní rok 2024/25

Soutěžit se bude ve hře na dechové nástroje.


 

Školní rok 2023/24

V ústředním kole soutěže žáků LDO v recitaci sólo získala Emílie Tomášková 
pod vedením p. uč. J. Trojanové v Brně Zlaté pásmo. Soutěž se konala na JAMU.


Ve 20. ročníku soutěže mladých interpretů „Novohradská flétna“ získala
Pavlína Pištěková ze třídy S. Drozda 2. místo v kategorii A – zobcová flétna.
Soutěž se konala v ZUŠ Trhové Sviny. 


V programu MENART na rok 2024-25, výtvarný obor, byly vybrány dvě naše žákyně.
Marcela Petržílková (vyučující D. Sayehová) a Natálie Štefanová (vyučující L. Feldsteinová).
Mentorkou bude malířka Erika Bornová.


Krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru
stříbrné pásmo – Štefániková Sabina, Marešová Magdalena
zlaté pásmo – řady prací Cesta na sever, Ploty, Moucha, výtvarný projekt (Ne)tušená čerň


 

Krajské kolo soutěžní přehlídky v recitaci sólo žáků LDO
stříbrné pásmo – Tadeáš Faktor, Vojtěch Žemlička
zlaté pásmo s postupem do celostátního kola – Emílie Tomášková 

Přehlídka div. souborů „Růže pro Marii Š.“ v městské knihovně
Soubor ZUŠ Sedlčany s úryvkem z představení „Náš Tom“
získal Cenu diváků a Diplom za přirozenost projevu
a použité výrazové prostředky

Okresní kolo soutěžní přehlídky v recitaci sólo žáků LDO
Zlaté pásmo získali a do krajského kola postoupili
Tadeáš Faktor
Emílie Tomášková
Vojtěch Žemlička

Eliška Žemličková – získala stříbrné pásmo
Julie Grécová – získala bronzové pásmo


 

Hra na klavír – okresní kolo soutěže ZUŠ v Rožmitále p. Třemšínem
1. místo s postupem do krajského kola – sólový klavír
Filip Ešner, Ondřej Faktor, Ester Kolingerová, Albert Kos, Barbora Vopatová 
2. místo  – Ahmad Sádik Džamál, Lucie Hubená, Marek Matuška, Johana Stiborová
3. místo  – Monika Grécová, Alena Housková
1. místo s postupem do krajského kola – v klavírním duu
Alena Housková a Barbora Housková

Zvláštní cenu získaly

Ester Kolingerová za interpretaci skladby Slavnostní českého autora Luboše Sluky

Barbora Vopatová za koncepci programu z děl českých autorů

Mgr. J. Přasličáková za příkladnou přípravu žáků na soutěž


 

Hra na housle – okresní kolo soutěže ZUŠ v Příbrami
2. místo  – Eliška Dvořáková, Petr Jarůšek a Barbora Kadeřábková


 

Hudební olympiáda Praha 24. únor 2024

Žákyně p. uč. Přasličákové klavíristka Monika Grécová získala

Stříbrné pásmo, Cenu za nejlepší vědomostní a poslechový test

a Cenu studentské poroty za suverénní pěvecký výkon.


 

Soutěžní přehlídka žáků LDO v recitaci – školní kolo

Zlaté pásmo získali a do okresního kola postoupili

Julie Grécová

Tadeáš Faktor

Eliška Žemličková

Emílie Tomášková

Vojtěch Žemlička

 

I. kategorie
Glazerová Mia – stříbrné pásmo
Pištěková Viola – diplom za účast

II. kategorie
Faktor Ondřej – zlaté pásmo
Bazal Hugo – zlaté pásmo
Klauser Kryštof – bronzové pásmo
Drábová Kateřina – diplom za účast

III. kategorie
Grécová Julie – zlaté pásmo s postupem
Vopatová Agáta – zlaté pásmo
Krejča Jan – stříbrné pásmo
Drýk Matyáš – bronzové pásmo
Korbelová Stela – bronzové pásmo

IV. kategorie
Žemličková Eliška – zlaté pásmo s postupem
Faktor Tadeáš – zlaté pásmo s postupem
Šimková Veronika – zlaté pásmo
Kakosová Valentýna – stříbrné pásmo
Křenková Dora – stříbrné pásmo

V. kategorie
Tomášková Emílie – zlaté pásmo s postupem
Faktor Matyáš – zlaté pásmo
Musílková Bára – zlaté pásmo
Matoušek Antonín – stříbrné pásmo

VI. kategorie
Žemlička Vojtěch – zlaté pásmo s postupem
 
Zvláštní ceny
Za práci s temporytmem – Glazerová Mia
Za porozumění textu – Pištěková Viola
Za přesvědčivý projev – Bazal Hugo
Za kvalitní interpretaci básně – Faktor Ondřej
Za přirozený projev a za práci s vnitřní představou předlohy – Grécová Julie
Za navázání kontaktu s diváky – Krejča Jan
Za osobitý vklad v interpretaci textu – Vopatová Agáta
Za soustředěný projev – Drýk Matyáš
Za výběr textu – Křenková Dora
Za interpretaci – Faktor Tadeáš
Za přirozený projev – Kakosová Valentýna
Za komunikaci s divákem a kultivovaný projev – Šimková Veronika
Za citlivý projev a práci s textem – Žemličková Eliška
Za naladění na text a vytvoření atmosféry – Musílková Bára
Za přirozenou interpretaci a naplnění textu – Tomášková Emílie
Za živou interpretaci – Faktor Matyáš
Za výběr textu – Matoušek Antonín
Za přirozený projev a sdělení myšlenky textu – Žemlička Vojtěch


 

Hra na housle – školní kolo
II. kategorie 
1. místo s postupem do okresního kola – Eliška Dvořáková a Petr Jarůšek
2. místo – Alžběta Kořánová

V. kategorie 
2. místo – Julie Kukačková

VI. kategorie 
1. místo s postupem do okresního kola – Barbora Kadeřábková


 

Hra na klavír sólo – školní kolo

0. kategorie 
1. místo s postupem do okresního kola – Ešner Filip

I. kategorie 
1. místo s postupem do okresního kola – Faktor Ondřej
1. místo – Hejhal Jindřich

II. kategorie 
1. místo s postupem do okresního kola – Kolingerová Ester 
1. místo s postupem do okresního kola – Ahmad Sádik Džamál 

III. kategorie 
1. místo s postupem do okresního kola – Kos Albert  

IV. kategorie
1. místo s postupem do okresního kola – Hubená Lucie 
1. místo – Dvořáková Eliška 

V. kategorie 
1. místo s postupem do okresního kola – Vopatová Barbora

VI. kategorie 
1. místo s postupem do okresního kola – Grécová Monika 

VII. kategorie 
1. místo s postupem do okresního kola – Matuška Marek 

VIII. kategorie
1. místo s postupem do okresního kola – Stiborová Johana 
1. místo s postupem do okresního kola – Housková Alena 
 
Hra v klavírním duu – IV. kategorie 
1. místo s postupem do okresního kola – Alena Housková a Barbora Housková
 

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Tadeáš a Matyáš Faktorovi.
V celostátním kole oba shodně ve své kategorii získali 1. místo!
Bratři Faktorovi jsou ve hře na EKN žáky p. uč. J. Marhoula.
____________________________________________________

Klavíristka Barbora Vopatová, žákyně Mgr. J. Přasličákové,
obdržela 4. cenu na celostátní soutěži 
nazvané „Mladí pianisté hrají na klavír STEINWAY & SONS.”

__________________________________________________

Skvělého úspěchu dosáhli bratři Tadeáš a Matyáš Faktorovi.
V krajském kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje
získali každý ve své kategorii 1. místo s postupem do celostátního kola!
Oba vyučuje p. uč. J. Marhoul.
____________________________________________________

Krajské kolo soutěže souborů LDO v Poděbradech.
Pohádka „O řípce“  ml. žáků p. uč. Trojanové obdržela Bronzové pásmo. 
Dále pozvání k účasti na krajské přehlídce „Dětská scéna“ do Prahy.
______________________________________________________
Taneční přehlídka „Tanec srdcem“ v Jablonci nad Nisou.
Žákyně p. uč. V. Dědové získaly za choreografii „Čekání ve světnici“
Návrh na nominaci do celostátní přehlídky a
Ocenění za nápadité zpracování a energickou interpretaci.
______________________________________________________
Přehlídka dramatických souborů – Růže pro Marii Š.
Představení „Randolfův večírek“ žáků LDO p. uč. Trojanové porota ocenila
Diplomem za vyzrálý projev a prožitek textu. Žáci získali i Cenu diváků.
Díky se ní zúčastní Májové přehlídky 11. května v městské knihovně.
______________________________________________________
KRAJSKÁ KOLA – březen 2023
Komorní hra dechových nástrojů
2. místo  žesťové duo František a Vojtěch Doubravovi
oba žáci jsou ze třídy p. uč. S. Drozda
______________________________________________________
 
OKRESNÍ KOLA – únor 2023
Hra na akordeon
Jiří Čejda 1. místo
František Čížek 2. místo
 
Hra na elektronické klávesové nástroje
Tadeáš Faktor  1. místo s postupem do kraje
Ondřej Jarůšek 1. místo
Matyáš Faktor  1. místo s postupem do kraje
Tadeáš Faktor se stal absolutním vítězem soutěže. 
 
Komorní hra dechových nástrojů
1. místo s postupem do krajského kola
František a Vojtěch Doubravovi – žesťové duo
 
Soutěž pro soubory žáků literárně-dramatického oboru.
Zlaté pásmo s postupem do krajské soutěže získali mladší žáci s pohádkou O Řípce.
Zlaté pásmo získali starší žáci s představením Takové jedno období („Kdo chytá v žitě.“)
Obě skupiny žáků na soutěž připravila p. uč. Mgr. J. Trojanová.
______________________________________________________________________
 
ŠKOLNÍ KOLA – leden 2023
Hra na akordeon
1. místa s postupem do okresního kola
Jiří Čejda I. kategorie, vyučující V. Severová
František ČížekIV. kategorie, vyučující V. Severová
 
Hra na elektronické klávesové nástroje
1. místa s postupem do okresního kola
Tadeáš Faktor VI. kategorie, vyučující J. Marhoul, DiS.
Ondřej Jarůšek VI. kategorie, vyučující J. Marhoul, DiS.
Matyáš Faktor  VIII. kategorie, vyučující J. Marhoul, DiS
Komorní hra dechových nástrojů
1. místo s postupem do okresního kola
František a Vojtěch Doubravovi, žesťové duo, S. Drozd, Dipl. um. 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Celostátní kolo – komorní hra na lidové nástroje v Mikulově

2. místo ve hře na dudy získala Julie Nevlidová a Jaromír Kunc

ze třídy p. uč. E. Mayerové

__________________________________________________

Školní kolo – Hra na dechové nástroje

Čížková Marie – zobcová flétna                  1. cena
Hončík Václav – zobcová flétna                 1. cena s postupem do okresního kola
Hončík Richard – klarinet                           1. cena s postupem do okresního kola
Dvořák Matěj – lesní roh                            1. cena s postupem do okresního kola
Jarůšek Tomáš – trubka                              1. cena
Křenková Dora – trubka                              1. cena s postupem do okresního kola
Kruchňa Eliáš – trubka                                 1. cena s postupem do okresního kola
Doubrava Vojtěch – trubka                        1. cena s postupem do okresního kola
Hlávková Matylda – trubka                        1. cena s postupem do okresního kola
Hlávka Matouš – trubka                              1. cena s postupem do okresního kola
Doubrava František – tenor                       1. cena s postupem do okresního kola

Okresní kolo – Hra na dechové nástroje, Rožmitál pod Třemšínem 
Dvořák Matěj – lesní roh                          2.cena   
 Křenková Dora – trubka                           1. cena
Kruchňa Eliáš – trubka                              3. cena
Hlávková Matylda – trubka                     1. cena
Hlávka Matouš – trubka                           2. cena
Doubrava Vojtěch – trubka                     1. cena s postupem do krajského kola
Doubrava František – tenor                    1. cena s postupem do krajského kolo
MgA. Vojtěch Kaděra „Cena za vynikající klavírní spolupráci“

Krajské kolo – sólový zpěv, Benátky nad Jizerou 11.3.2022

Kollerová Eliška    2. cena

Okresní kolo – Sólový zpěv – 8.2. 2022 Příbram

Kollerová Eliška         1. cena s postupem do krajského kola

Kracíková Isabella     2. cena

Křenková Dora           2. cena

Školní kolo – Sólový a komorní zpěv 

Kollerová Eliška                 1. cena s postupem do okresního kola  
Kracíková Isabella             1. cena s postupem do okresního kola
Křenková Dora                   1. cena s postupem do okresního kola

Výsledky okresního kola LDO Příbram 

Nelly Magdy – 1.cena s postupem

Filip Špale – 1.cena s postupem

Tadeáš Faktor – 1.cena

Antonín Matoušek a Matyáš Faktor – 2.cena

Vojtěch Žemlička – 2.cena

Dora Křenková – 3.cena

Valentýna Kakosová – 3.cena

Amálie Kořínková – 3.cena

Výsledky okresního kola – Hra na smyčcové nástroje

Bartošová Ella Thea                          1. cena

Kukačková Julie                                 2. cena

Brindová Tereza                                 2. cena

Kadeřábková Barbora                       1. cena

Štefanová Natálie                              2. cena

Bláhová Karolína                                3. cena

Mikota Kryštof                                    3. cena

Křížová Aneta                                      2. cena

Nováková Tereza                                2. cena

Vokrouhlíková Marie                         3. cena

 

Výsledky okresního kola ve hře na klavír sólo a duo

Matuška Marek                                            1. cena

Pecková Dorota                                            1. cena

Housková Alena                                           3. cena

Hadáčková Elena                                         3. cena

Stloukalová Markéta              1. cena s postupem

Konvalinka Štěpán                   1. cena s postupem

Benetin Jakub                                              1. cena

Duo M. Stloukalová, Š. Konvalinka        1. cena s postupem

Absolutní vítěz okresního kola

KONVALINKA ŠTĚPÁN

LDO – žáci postupující do okresního kola 27.1.2020

Přednes: KŘENKOVÁ Dora

                 FAKTOR Tadeáš

                 KAKOSOVÁ Valentýna

                 MAGDY Nelly

                 KOŘÍNKOVÁ Amálie

                 ŽEMLIČKA Vojtěch

                 ŠPALE Filip

Dramatický výstup: MATOUŠEK Antonín a

                                    FAKTOR Matyáš                                             

Školní kolo ve hře na housle a kytary 29.1.2020

0. kategorie 

Bartošová Ella Thea 1. místo s postupem     

Kukačková Julie 1. místo s postupem     

Hejhalová Veronika 2. místo     

Peštová Barbora 2. místo  

  1. kategorie 

Brindová Tereza 1. místo s postupem     

Kadeřábková Barbora 1. místo s postupem     

Štefanová Natálie 1. místo s postupem     

Peštová Karolína 2. místo  

  1. kategorie

Bláhová Karolína 1. místo s postupem     

Mikota Kryštof 1. místo s postupem     

Nosianová Nikita 2. místo     

Weidenthalerová Michaela 3. místo     

III. kategorie

Křížová Aneta 1. místo s postupem     

Nováková Tereza 1. místo s postupem     

Křivská Julie 2. místo     

Vyhlasová Kateřina 3. místo 

  1. kategorie 

Sokolová Daniela 1. místo  

  1. kategorie 

Vokrouhlíková Marie 1. místo s postupem

 CENA ZA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ A SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K VÝTVARNÉMU OBORU

Kurátoři 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže uděluji Cenu za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru, zejména za organizaci dlouhodobých projektů,
které propojují jak různé typy škol, tak také různé umělecké obory

Lence Feldsteinové a kolektivu VO a LDO Základní umělecké školy Sedlčany

Kurátoři: Markéta Pastorová, Jana Randáková, Jan Svoboda, Jaroslav Vančát

Výsledky krajského kola soutěže březen 2019

Hra na akordeon

Vítězslav PODRÁZKÝ                   2. cena

František DOUDA                         3. cena

Martin ZRŮBEK                             2. cena

Výsledky krajského kola soutěže

Hra na EKN

Šárka KOSOVÁ                              2. cena

Výsledky soutěže 

Výsledky okresního kola soutěže ve hře akordeon 19.2.2019

Vítězslav PODRÁZKÝ 1. cena s postupem

František ČÍŽEK 2. cena

František DOUDA 1. cena s postupem

Martin ZRŮBEK 1. cena s postupem

Ondřej BUDKA 1. cena s postupem

Hra na EKN 19.2.2019

Šárka KOSOVÁ 1. cena s postupem

Školní kolo soutěže na akordeon 29.2.2019

V.Podrázký – 1.místo s postupem

F.Čížek – 1.místo s postupem

F.Douda – 1.místo s postupem

M.Zrůbek – 1.místo s postupem

O.Budka – 1.místo s postupem

Hra na EKN – Š.Kosová – 1.místo s postupem

Celostátní kolo soutěže tanečního oboru ZUŠ v Uherském Hradišti 1.6.2018

Avara – zlaté pásmo, ocenění pedagoga V. Dědové za autorský přístup k hudbě a pohybu, za pedagogickou tvůrčí práci

Celostátní přehlídka ARTAMA Kutná Hora 18.5. 2018

„Svíce tmou zrozená“ – V.Kategorie  – nejvyšší ocenění

Krajské kolo soutěže tanečního oboru ZUŠ v Kolíně 17.4.2018

Nebojím se stoupat ani klesat -III. kategorie, stříbrné pásmo

Avara – V. kategorie – zlaté pásmo

Okresní kolo tanečního oboru ZUŠ Sedlčany 14.2.2018

„Ztracený zimní čas“ – II.kategorie – Zlaté pásmo

„Nebojím se stoupat ani klesat“ – III.kategorie – Zlaté pásmo

„Avara“ – V.Kategorie – Zlaté pásmo

„V hlubinách oceánu“ – IV. kategorie – Bronzové pásmo

„Svíce tmou zrozená“ – V.Kategorie – Stříbrné pásmo

Hra na trubku Krajské kolo ZUŠ Kolín – březen 2018

Stanislav Koblížek – 2.místo

Andrej Sokol – 3.místo

Hra na bicí Krajské kolo Český Brod – březen 2018

Vojtěch Dráb – 2.místo

Hra na klarinet Okresní kolo Rožmitál pod Třemšínem

J.Laštovička – 1.místo s postupem

Hra na zobcovou flétnu

F.Sedlář – 1.místo

M.A.Kosová – 2.místo

Hra na trubku

M.Hlávková- 1.místo

M.Hlávka – 2.místo

S.Koblížek – 1.místo s postupem

A.Sokol – 1.místo s postupem

Okresní kolo solóvý a komorní zpěv 22.2.2018 Příbram

B.Weberová – 1.místo s postupem

O.Laštovičková a S.Schveinertová – 1.místo s postupem

T.Miklášová – 2.místo

Peštová a A. Soukupová – 2.místo

V.Matuška – 3.místo

M.Jůna – 3.místo

Okresní kolo hry na bící nástroje 20.2.2018 Dobříš

V.Dráb – 1.místo s postupem

R.Dušek – 2.místo

Okresní kolo tanečního oboru ZUŠ Sedlčany 14.2.2018

„Ztracený zimní čas“ – II.kategorie – Zlaté pásmo

„Nebojím se stoupat ani klesat“ – III.kategorie – Zlaté pásmo

„Avara“ – V.Kategorie – Zlaté pásmo

„V hlubinách oceánu“ – IV. kategorie – Bronzové pásmo

„Svíce tmou zrozená“ – V.Kategorie – Stříbrné pásmo

Školní kolo soutěže na bicí nástroje 7.2.2018

V.Dráb, P.Nevlida, R.Dušek – 1.místo s postupem

Školní kolo soutěže hra na dudy a lidových souborů 7.2.2018 

Rozmarýnka – 1.místo s postupem

Lidový soubor – 1.místo s postupem

Školní kolo soutěže hra na dechové nástroje 7.2.2018 

Hra na příčnou  flétnu

V.Valsová – 2.místo

B.Větrovcová – 1.místo

Hra na klarinet 

V. Laštovička – 1.místo s postupem

Hra na zobcovou flétnu

A.Hašková – 1.místo

P.Nosián – 2.místo

A.M.Kosová – 1.místo s postupem

F.Sedlář – 1.místo s postupem

V.Vitásková – 2.místo

D.Herynk – 1.místo

Hra na trubku

M.Hlávková, M.Hlávka, A.Sokol, J.Čekal – 1.místo s postupem

S.Koblížek – absolutní vítěz a 1.místo s postupem

Školní kolo soutěže komorní a sólový zpěv 1.2.2018 

Sólový zpěv

Vojťech Matuška , Betenika Weberová, Martin Jůna, Emily Steele, Tereza Miklášová – 1.místo s postupem

Komorní zpěv

Olga Laštovičková a Sofie Schveinertová – 1.místo s postupem

Zuzana Peštová a Eliška Soukupová – 1.místo s postupem 

Žáci, kteří se umístili na umělecké školy:

Tereza Prošková – JU České Budějovice

Vendula Budková – SŠ Beroun

Matěj Čanda- SUPŠ Bechyně

Štěpán Kváča- Střední grafická škola Lysá n/Labem

Nicole Schmidtová- Ústav umění a designu-Plzeň

Anna  Hrmová- Střední škola Michael Praha

Anna Sameková-SUPŠ Praha, obor design interiéru

……………………….  SUPŠ Praha, grafický design

Kateřina Jelenová, VŠ Ústav umění a designu, teď Pedagogická fakulta

Celostátní kolo soutěže výtvarného oboru ZUŠ 6.10.2017

Zlaté pásmo – výtvarné řady „Odkryli jsme pohádku“ – PVV a 1.roč. žáků p.uč. V. Křenkové

Mezinárodní přehlídka výtvarných prací Lidická růže 2017

Alexandra Smetanová, 11 let – „Labyrint jména“ – Čestné uznání

Krajské kolo soutěže výtvarného oboru 11.-12. 5. 2017 Český Brod

Postup do celostátního kola.

V Krajské soutěži ZUŠ v Českém Brodě 12.5. 2017 byly oceněny výtvarné řady „Odkryli jsme pohádku“ – PVV a 1.roč. žáků p.uč. V. Křenkové Stříbrným pásmem, Dárek pro V. Havla – celoškolní projekt – p.uč. D. Pinkasová a V. Křenková také Stříbrné pásmo.

Bronzové pásmo získala výtvarná řada „Chlebová Lhota“- pobočka Petrovice a p.uč. V. Křenková a jednotlivé práce p.uč. D. Pinkasové-Karolína Křenková- „Cíl“ a Tereza a Markéta Spilková „Hledání rovnováhy“.

Nominace za Středočeský kraj na Celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých 2017

v choreografii “ Svíce tmou zrozená“

Postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro Prahu a Středočeský kraj26.3.2017

Krajské kolo soutěžní přehlídky pro jazzové a ostatní orchestry Poděbrady 26.4. 2017

Hudební skupina pod vedením pana učitele P. Fořta – získali Stříbrné pásmo

Krajské kolo soutěžní přehlídky ve hře na klavír 2017, Nymburk

M. Stloukalová – čestné uznání

Okresní kolo ve hře na klavír, Rožmitál pod Třemšínem, 16.2. 2017

M. Stloukalová – 1. cena s postupem

M. Faktor – 3. cena

Gratulujeme!!!!

Výsledky školního kola soutěže ve hře na klavír ze dne 25.1. 2017

I. kategorie

  1. místo s postupem Matyáš Faktor
  2. místo – Jonáš Nietsche
  3. místo – Judita Hendrychová
II. kategorie
1. místo – Anežka Doudová
 
IV. kategorie
2. místo – Leona Kardová
 
V. kategorie
1. místo s postupem – Markéta Stloukalová
2. místo – Eliška Hegerová
 
VII. kategorie
2. místo – Karolína Křenková
 
VIII. kategorie
2. místo – Alžběta Strýčková

 

Výsledky školního kola soutěže ve hře na housle ze dne 17. ledna 2017

0. kategorie

1. místo Julie Křivská  (vyučující J. Vlčková)

 

I. kategorie

1. místo Amálie Kořínková  (vyučující Mgr. O. Šafrová)

1. místo Daniela Sokolová (vyučující J. Vlčková)

II. kategorie

1. místo Jakub Zeman  (vyučující J. Vlčková)

III. kategorie

1. místo Barbora Křenková  (vyučující J. Vlčková)

3. místo Jan Maňhal  (vyučující J. Vlčková)

V. kategorie

1. místo Kateřina Štefanová  s postupem do okr. kola  (vyučující MgA. R. Fedčuk))

 


Školní rok 2015/2016

Artama – uděluje čestné uznání za soubor projektů:“ Tváře Václava Havla, Vezmi za kliku…“ L. Feldsteinová k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže. září 2016

Výtvarné soutěže Jom ha-šoa 2016: za ZUŠ Sedlčany Jana Hončíková ze třídy p.uč. L. Feldsteinové.

Slavnostní setkání proběhne v pátek 23. září 2016 v prostorách  Hudební školy a gymnázia Hlavního města Prahy, Komenského náměstí, Praha 3 od 10.hodin.

Ústřední kolo ZUŠ komorní hra s převahou dechů 6.5.2016 Orlová

2.místo dechové kvarteto – A. Sokol, Š. Konvalinka, S. Koblížek, L. Kříž

Ústřední kolo ZUŠ v el. klávesových nástrojů 29.4.2016

2.místo Ivan Žak

Krajské kolo výtvarné soutěže – Terezínská iniciativa

1.místo soubor prací kolektivní – „Pomoc lidem v nouzi“

2.místo Ondřej Kyma

3.místo Jana Hončíková

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Sedlčany 2016

Ocenění:

Choreografie „V paprscích“ V. Dědová, 2.-3. ročník TO, za citlivý dětský tanec a zpracování tématu.

Choreografie “ Cestou s vůní Marie“ V. Dědová, 7.roč a 1.-3.roč II.st. – nominace na postup za umělecké ztvárnění inscenace a ped. vedení.

Choreografie “ Druh-rod-čeleď“ M. Vavříková, 6.-7. roč.- nominace na postup za výběr a přesvědčivé zpracování tématu.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na EKN 22.3. Kralupy nad Vltavou

Koželoužková Anna 2. místo

Žak Ivan 1. místo s postupem

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 17.3. Pečky

Martin Zrůbek 3. místo

Heger Hynek 3.místo

Budka Ondřej 2. místo

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 14.3. Kolín

Dechové kvarteto – A. Sokol, l. Kříž, S. Koblížek, Š. Konvalinka – 1. místo s postupem !!!

Krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, konané v Mělníku dne 12.2. 2016 . Emily Steele obdržela 3. MÍSTO S POSTUPEM do Celostátního kola, které proběhne v březnu v Karlových Varech.

Okresní kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou dechových nástrojů, 10.2. Příbram

Klarinetové tri -P.Fiala, V. Laštovička, V. Davídek – 1. místo

Dechové kvarteto – A. Sokol, l. Kříž, S. Koblížek, Š. Konvalinka – 1. místo s postupem

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na el. klávesové nástroje a akordeon, 8.2. Sedlčany

0.kat. Martin Zrůbek 1. místo s postupem

1.kat. Heger Hynek 1.místo s postupem

2.kat. Budka Ondřej 1. místo s postupem

3. kat. Koželoužková Anna 1. místo s postupem

8. kat. Žak Ivan 1. místo s postupem

Školní rok 2015/2016

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na el. klávesové nástroje a akordeon, 19.1. Sedlčany

M. Zrůbek, 0. kategorie – 1. místo s postupem

H. Heger, I. kategorie – 1. místo s postupem

J. Kříž, I. kategorie – 2. místo

O. Budka, II. kategorie – 1. místo s postupem

M. Pišná, II. kategorie – 2. místo s postupem

A. Koželoužková, III. kategorie – 1. místo s postupem

I. Žak, VIII. kategorie – 1. místo s postupem

Klarinetové trio – V. Laštovička, P. Fiala, V. Davídek – 1. místo s postupem

Komorní hra na žesťové nástroje – S. Koblížek, A. Sokol, L. Kříž – 1. místo s postupem

Výtvarná soutěž v projektu MENE TEKEL 2015/2016

volná tvorba .-věková kategorie 6-10 let  2. místo  Anežka Doudová, vyučující Mgr. Lenka Feldsteinová
volná tvorba – věková kategorie nad 16 let 1. místo  Štěpán Pecka,   vyučující Mgr. Lenka Feldsteinová obor Fotografie 1. místo Ondřej Kymla,  vyučující Mgr. Lenka Feldsteinová

Ústřední kolo  soutěže dechových nástrojů ZUŠ Liberec,2015

Stanislav Koblížek – 1. místo

Je to největší ocenění a všichni oběma Standům moc gratulujeme. Děkujeme za reprezentaci školy i města!!!

Lidice – mezinárodní výtvarná soutěž 42. ročník – téma Světlo

Masnicová Natálie,13 let, Čestné uznání – malba a kresba

Skupinová práce , 7-9 let, Večer za okny mého domu – grafika – Čestné uznání

Křenková Karolína, 11 let, Čestné uznání – grafika

Písaříková Michaela, 8 let, Čestné uznání – kombinovaná technika

 

Úspěchy žáků výtvarného oboru

D.Pilík – přijat na SUPŠ Hollarova, Praha obor scénografie

K. Jelenová – přijata Fakulta umění a designu – ilustrace Plzeň

Krajské kolo dětské postupové přehlídky scénického tance Sedlčany 16.4.2015

Pod povrchem, nad povrchem – M.Vavříková – přímý postup

Jarní tání – V. Dědová, přímý postup

Avara – V. Dědová, přímý postup

Krajské kolo tanečního oboru ZUŠ Praha, 10.4.2015

„Vyprávění mravenčí chůvy“-za nosný námět a přirozený dětský taneční projev, přímý postup do celostátního kola.
„Jarní tání“-za poetickou atmosféru a taneční projev.

Krajské kolo dechových nástrojů ZUŠ Kolín, 23.3.2015

Stanislav Koblížek – 1. místo s postupem

Krajské kolo lidových souborů Mladá Boleslav 19.3.

Získali 1. místo s postupem do ústředního kola

Krajské kolo pěvecké soutěže ZUŠ Benátky nad Jizerou 17.3.
Duo A. Marešová a T. Marková – 2. místo

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Výsledková listina

Přehlídka tanečních oborů ZUŠ z okresu Příbram a Benešov

4.3.2015 KDJS Sedlčany

přímý postup do krajského kola:

Vyprávění mravenčí chůvy, ZUŠ Sedlčany

Jarní tání, ZUŠ Sedlčany

návrh na postup do krajského kola:

Voda pod ledem, ZUŠ Sedlčany

Slyšet ticho mých křídel, ZUŠ Sedlčany

Porota ve složení  Hana Tuháčková, Marcela Látalová a Iva Fišerová dále udělila tato ocenění

O modrých očích, které málem všechno zaspaly, ZUŠ Sedlec-Prčice – za výběr hudební předlohy a přirozenost pohybu

Vyprávění mravenčí chůvy, ZUŠ Sedlčany – za originální přístup ke zpracování námětu a jeho provedení

Zašeptal mi anděl, ZUŠ Votice – za snahu o vyjádření taneční předlohy

V mlze, ZUŠ Rožmitál – za vhodný výběr hudební předlohy

Jarní tání, ZUŠ Sedlčany – za přesvědčivé zpracování a provedení námětu

Pod povrchem, nad povrchem, ZUŠ Sedlčany – za práci a využití rekvizity

Tak jiná, ZUŠ Rožmitál – za pohybovou připravenost a volbu námět

Voda pod ledem, ZUŠ Sedlčany – za nápadité zpracování námětu a přirozený taneční projev

Slyšet ticho mých křídel, ZUŠ Sedlčany – za taneční projev podtržený výtvarným zpracováním

Výsledky okresního kola celostátní soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje 4.2.2015

1.kategorie- Sedlář František- 2.místo – zobc. flétna

4.kategorie- Větrovcová Barbora- 2.místo – zobc. flétna

1.kategorie-Králová Jana- 2.místo – příčná flétna

2.kategorie- Vlček Richard- 3.místo – příčná flétna

4.kategorie- Kocourková Adéla- 2.místo – příčná flétna

6.kategorie- Břečková Jana- 1.místo – příčná flétna

1.kategorie- Laštovička Vilém- 1.místo – klarinet

3.kategorie- Fiala Patrik- 2.místo – klarinet

1.kategorie- Koblížek Stanislav- 1.místo s postupem – trubka

1.kategorie- Kříž Libor- 1.místo – trubka

1.kategorie- Sokol Andrej- 1.místo – trubka

4.kategorie- Holoubek Tomáš- 1.místo s postupem – trubka

4.kategorie- Cháb Václav- 1.místo s postupem – trubka

Výsledky okresního kola celostátní soutěže ZUŠ
ve zpěvu 3.2. 2015

3.kategorie- Steel Emily- 1.místo s postupem

7.kategorie- Tereza Hofmanová- 1.místo s postupem

3.kategorie- Marešová Andrea, Marková Tereza- 1.místo s postupem – duo

6.kategorie- Stolaříková Michaela- 2.místo

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

Výsledky Celostátního kola národní soutěže jazzových a ostatních orchestrů ZUŠ

Orchestr COMBO Sedlčany získal Bronzové pásmo v kategorii 2/B-JAZZ v Litvínové na celostátní přehlídce. Gratulujeme!!!

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 2014

Výtvarný obor ZUŠ Sedlčany získal v projektu „Kameny a křídla sv. Ludmily, aneb cesta babičky Ludmilky“ cenu Čestného uznání za skupinové práce -“ Zavařování a Pohled na pole louky okem ptáka“ – zpracovala Vladimíra Křenková s 1. a 2. ročníkem VO.

Výsledky Krajského kola VO ZUŠ

Výtvarný obor ZUŠ Sedlčany získal v projektu „Cesta“ p. uč. D. Pinkasové a „Kameny a křídla sv. Ludmily, aneb cesta babičky Ludmilky“ cenu Krajské poroty a postup do celostátního kola do Šternberka.

Výsledky Krajského kola ve hře na klavír

Viola Tulachová – 3. místo

Štěpán Konvalinka a Markéta Stloukalová – čestné uznání

Výsledky Krajského kola ve hře na kytaru

Tereza Skalická – 3. místo

Výsledky Krajské přehlídky dětského scénického tance 20.3. v Sedlčanech

Ocenění a nominace na celostátní přehlídku:

„Vyprávění mravenčí chůvy“ – za citlivé zpracování námětu a poetickou interpretaci

„V náručí větru“ – za kompozici a tanečnost

„Voda pod ledem“ – za choreografii a interpretaci

„Okamžik v mé dlani“ – za uměleckou výpověď a přítomnost v interpretaci

Ocenění:

„Dech pouště“ – za obrazovost

Gratulujeme k tanečním výkonům!!!

Výsledky okresního kola celostátní soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje

1.kategorie- Jan Maňhal- 2.místo

3.kategorie- Kamila Poláková- 3.místo

4.kategorie- Vojtěch Fabián – 2.místo Šimon Čech – 3.místo

 Gratulujeme a děkujeme za prezentaci školy!!!!

Výsledky okresního kola celostátní soutěže ZUŠ
ve hře na kytaru

1.kategorie- Tereza Skalická 1.místo s postupem
 Gratulujeme a děkujeme za prezentaci školy!!!!

Výsledky okresního kola celostátní soutěže ZUŠ
ve hře na klavír

1.kategorie- Štěpán Konvalinka- 1.místo s postupem
Markéta Stloukalová – 1.místo s postupem

2.kategorie – Anežka Čechová – 3.místo
 Dominika Dikunová – 1.místo s postupem

3.kategorie – Ondřej Bursík – 2.místo

4.kategorie – Viola Tulachová – 1.místo s postupem
Karolína Milotová – 1.místo

8.kategorie – Tereza Marková – 2.místo

Gratulujeme a děkujeme za prezentaci školy!!!!

Výsledky školního kola celostátní soutěže ZUŠ
ve hře na klavír

1.kategorie- Štěpán Konvalinka- 1.místo s postupem
Markéta Stloukalová – 1.místo s postupem

2.kategorie – Anežka Čechová – 1.místo s postupem
Jan Marek – 1.místo s postupem
Dominika Dikunová – 1.místo s postupem

4.kategorie – Viola Tulachová – 1.místo s postupem
Karolína Milotová – 1.místo s postupem

5.kategorie – Ondřej Bursík – 1.místo s postupem

8.kategorie – Tereza Marková -1.místo s postupem

Výsledky školního kola soutěže ve hře na smyčcové nástroje ze dne 28. ledna 2014

I.A kategorie – hra na housle
2. místo Barbora Křenková, Lucie Steele

I.B kategorie – hra na housle
1. místo s postupem do okresního kola Jan Maňhal
2. místo Barbora Čiháková
Čestné uznání Petra Cihelková, Šárka Sůsová,

II. kategorie – hra na housle
1. místo bez postupu Eliška Červenková, Petr Macháč
2. místo Tereza Jankovská
3. místo Linda Ježdíková
Čestné uznání Anna Čekalová

III. kategorie – hra na housle
1. místo s postupem do okresního kola Kamila Poláková
2. místo Helena Kosařová, Johana Jarolímková
Čestné uznání Anna Hrmová, Hana Vyskočilová

IV. kategorie – hra na housle
1. místo s postupem do okresního kola Šimon Čech, Vojtěch Fabián
3. místo Katarine Balane
Čestné uznání Petra Němcová

V. kategorie – hra na violoncello
2. místo Anna Němcová
Čestné uznání Tereza Pecková

V. kategorie – hra na housle
Čestné uznání Jaroslav Vyskočil

VI. kategorie – hra na housle
3. místo Jan Němec

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

V celostátní soutěži „Má vlast“, vyhlášené k 100.výročí úmrtí malíře Mikoláše Alše, získal žák Pavel Chýle čestné uznání.

ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

V celostátní soutěži „Komenský a my“ Pavel Chýle získal 2.místo v kategorii A2 (starší žáci) za malbu „Strom v krajině“

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na klávesové nástroje

Ivan Žak – 2.místo (p.uč.J.Neužil)

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Ondřej Budka-2.místo
Adam Čihák-2.místo
Jan Zdeněk-1.místo
Eliška Marková-2.místo
Ivan Žak-1.místo s postupem do ústředního kola


Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2012/2013

okresní kolo – hra na akordeon a hra na elektronické klávesové nástroje

ZUŠ Sedlčany, Šafaříkova 428 – dne 19. února 2013

V ý s l e d k o v á l i s t i n a – ve hře na akordeon : umístnění

0. kategorie

BUDKA Ondřej, narozen 11.6.2005 1.místo s postupem
CHVALNÍKOVÁ Lucie, narozena 2.6.2005 1.místo s postupem
KUNC Jaromír, narozen 25.12.2003 2.místo

I. kategorie

BLÁHA Jakub, narozen 15.1.2003 1.místo s postupem

II. kategorie

ČIHÁK Adam, narozen 31.3.2002 1.místo s postupem
ZDENĚK Jan, narozen 7.3.2002 1.místo s postupem

III. kategorie

CHVALNÍK Jan, narozen 12.9.2000 1.místo s postupem
MARKOVÁ Eliška, narozena 25.3.2001 1.místo s postupem
POLÁK Leopold, narozen 10.6.2001 2.místo

IV. kategorie

KŘESINA Matěj, narozen 2.1.2000 2.místo
ŘÍHA Adam, narozen 8.6.2000 1.místo s postupem
ŽAK Ivan, narozen 3.3.2000 1.místo s postupem
V. kategorie

PFLEGEROVÁ Anna, narozena 19.4.1999 1.místo s postupem
VOLKOVÁ Barbora, narozena 26.4.1999 1.místo

I. kategorie – akordeonové duo

ČIHÁK Adam, narozen 31.3.2002
POLÁK Leopold, narozen 10.6.2001 1.místo

V ý s l e d k o v á l i s t i n a – hra na elektronické klávesové nástroje:

III. kategorie

HROCH Václav, narozen 20.6.2003 1.místo

VI. kategorie

ŽAK Ivan, narozen 3.3.2000 1.místo s postupem
VII. kategorie

BAMBOUSEK Jan, narozen 11.12.1998 2.místo

VIII. kategorie

VAVŘIČKA Filip, narozen 12.8.1998 1.místo s postupem
absolutní vítěz soutěže

Touto cestou děkujeme i našim sponzorům, kteří umožnili konání této soutěže:

město Sedlčany
pekařství Bejšovec
firma BOBO
Medové pečivo Hejhal

Za pořádající školu:

Vladimíra Severová Nováková Jaroslava
ředitelka ZUŠ Sedlčany, předsedkyně poroty
Šafaříkova 428

V Sedlčanech 19.února 2013


V soutěži Kamarádi z celého světa, vyhlášenou Radou pro mezinárodní vztahy, získali naši žáci VO Eliška Novotná 2.místo(p.uč.Pinkasová), Martin Zbíral 3.místo(p.uč.Feldsteinová) a cenu poroty za kolektivní práci. Všem zúčastněným žákům blahopřejeme!


Naši žáci VO David Pilík a Eliška Chválová, žáci Mgr.Feldsteinové, získali 1. a 3.místo v soutěži o nejlepší logo pro naši plánovanou regionální televizi a rozhlasovou stanici. Soutěž byla vyhlášena MÚ Sedlčany.

ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 2012
Další úspěch slavili žáci VO pod vedením p.uč.L.Feldsteinové na mezinárodní soutěži Lidice 2012. Oceněni byli: Barbora Budková, Pavel Chýle, Alžběta Kosařová a kolektivní práce dětí „Karel Čapek-Zahradníkův rok“.
Čestné uznání získala kolektivní práce dětí „Válka s mloky“ 14-16 let a Martin Pilík.

Výsledky ústředního kola TO ZUŠ, Kroměříž 2012
představení Kameny Země pod vedením p.uč. V.Dědové získalo Ocenění za zajímavé zpracování tématu a jeho zpracování.

Výsledky ústředního kola ve hře na bicí nástroje v Kladně 3.5.2012
Radek Chyla – 3.místo, žák p.uč.L.Krásy (1.místo nebylo uděleno)

Výsledky krajského kola tanečních oborů ZUŠ

Kameny Země: přímý postup na celostátní přehlídku TO ZUŠ v Kroměříži 18.-20.5.,ocenění za působivé ztvárnění tématu a ocenění za citlivé pedagogické umělecké vedení
Můj svět: návrh na postup, ocenění za nápadité využití rekvizity a přirozený taneční projev

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorním a sólovém zpěvu, Benátky nad Jizerou

Komorní zpěv, II.kategorie
ZUŠ-duo Sedlčany, 3.místo – Andrea Marešová
Tereza Marková

ZUŠ-duo Sedlčany, čestné uznání – Barbora Volková
– Monika Švecová

Krajská postupová přehlídka scénického tance pro Středočeský kraj, Roztoky 2012

Ocenění: Kameny Země – za intenzivní prožitek

Husí snění – za utvoření vztahů mezi dětmi

Zatoulaná vločka – za vytvoření atmosféry a práci s rytmem

Podzimní barevnost – návrh na postup

Výsledky krajského kola ve hře na dechové nástroje, Brandýs n/L, Stará Boleslav
Tomáš Holoubek – 2.místo
Jáchym Štemberk – 3.místo

Pěvecká soutěž 2012, Příbram
naši studenti byli připraveni pod vedením p.uč. E.Matoškové

Tereza Marková, I.místo s postupem do krajského kola
Daniela Krejčíková, I.místo s postupem do krajského kola

Komorní duo
Tereza Marková, Andrea Marešová, I.místo s postupem do krajského kola
Barbora Volková, Monika Švecová, I.místo s postupem do krajského kola

Andrea Marešová, II.místo
Kristýna Weigertová, II.místo
Eva Kloudová, III.místo

Přehlídka tanečních oborů ZUŠ okresu Příbram a Benešov
16.2.2012 Sedlčany

Přímý postup do krajského kola:

Kameny Země – soubor MANAZ při ZUŠ Sedlčany a ZUŠ Sedlec-Prčice
Můj svět – ZUŠ Sedlčany
Vzpomínka č.6,28,8621 – ZUŠ Sedlec-Prčice

Návrh na postup do krajského kola:

Příběh stromu – ZUŠ Sedlec-Prčice
Čapí – ZUŠ Sedlčany
Zatoulaná vločka – ZUŠ Sedlčany
Podzimní barevnost – ZUŠ Sedlčany

Porota ve složení Mgr. Jiří Lössl, Ludmila Relichová a MgA. Zuzana Smugalová dále udělila tato ocenění:

Čapí ZUŠ Sedlčany– za kultivovaný taneční projev
Příběh stromu ZUŠ Sedlec-Prčice – za tanečnost a vnitřní prožitek
Symboly ZUŠ Sedlčany – za výběr tématu
Zatoulaná vločka ZUŠ Sedlčany– za výtvarné zpracování
Vzpomínka č.6,28,8621 ZUŠ Sedlec-Prčice – za celistvost uměleckého díla
Vzpomínka č.6,28,8621 – Kláře Ešnerové za interpretaci
Vzpomínka č.6,28,8621 – Kateřině Mrkvové za interpretaci
Můj svět ZUŠ Sedlčany – za choreografii a tanečnost
Kameny Země soubor MANAZ– za scénické zpracování
Polka ZUŠ Benešov– za kultivovaný projev
Bludičky ZUŠ Sedlčany– za dějové zpracování hudební předlohy
Podzimní barevnost ZUŠ Sedlčany – za dynamiku v tanci

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE A BICÍ NÁSTROJE, Rožmitál p/Tř. 2012

Štemberk Jáchym, trubka (p.uč. Stanislav Drozd)…………………………………………….1.místo s postupem
Holubek Tomáš, trubka (p.uč. Stanislav Drozd)……………………………………………..1.místo s postupem
Chyla Radek, bicí nástroje (p.uč. Lubor Krása)…………………………………………………1.místo s postupem

Král Aleš, trubka, 6.kat.( p.uč.S.Drozd)…………………………………………………………1.místo
Přistoupil Adam, trubka, 6.kat. (p.uč.S.Drozd)………………………………………………….3.místo
Novák Tomáš, trubka, 7.kat. (p.uč.S.Drozd)…………………………………………………….2.místo
Žak Ivan, pozoun, 2.kat (p.uč.J.Pačes)…………………………………………………………..1.místo
Fikslová Anežka, příčná flétna, 3.kat (p.uč.K.Raček)…………………………………………..3.místo
Kronusová Veronika, 5.kat.(p.uč.K.Raček)……………………………………………………….3.místo
Suchanová Petra, 6.kat(p.uč.K.Raček)……………………………………………………………2.místo
Matějová Helena, příčná flétna, 8.kat(p.uč.K.Raček)…………………………………………..3.místo
Pinkas Šimon, saxofon, 6.kat (p.uč.Š.Hrbek)……………………………………………………1.místo
Caltová Klára, saxofon, 8.kat.(p.uč.Š.Hrbek)……………………………………………………1.místo
Králová Jana, zobcová flétna, 1.kat.(p.uč.K.Raček)……………………………………………2.místo