Objevujeme svět umění

Dokumenty školy

Výroční zprávy

 

Výroční zpráva o činnosti 2022-2023
Výroční zpráva o činnosti 2021-2022
Výroční zpráva 2020-2021
Výroční zpráva 2019-20
Výroční zpráva 2018-19
Výroční zpráva 2017- 18

 

Rozpočty

 

Schválený Odpisový plán 2024

Schválený rozpočet 2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024

Schválený rozpočet fondového hospodaření 2024

Návrh rozpočtu 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024

Návrh rozpočtu fondového hospodaření 2024

Návrh rozpočtu 2023

Návrh rozpočtu fondového hospodaření 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022

Návrh rozpočtu fondového hospodaření 2022

Návrh rozpočtu 2022

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2021

Schválení rozpočtu FH 2021

Schválený rozpočet 2021

Rozpočet školy 2019

Úprava rozpočtu 2019

Inspekční zpráva

Inspekční zpráva 05-2019

ŠVP

ŠVP_2023_září

Školní řád

Školní řád

 

Ke stažení:
– žádost o ukončení studia

 

MŠMT poskytlo dotace č. 18-063/0009565-01 v projektu MS2014+ Šablony II čerpání v období únor 2019, červen 2021

 

Základní umělecká škola Sedlčany Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY
PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428:

Dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. o ZUŠ ve smyslu § 8, je možno poskytnout v odůvodněných a písemně doložených případech slevu:
1/ Činí-li příjem v rodině žáka méně než 1,25 násobek životního minima na rodinu, bude žákovi poskytnuta sleva ve výši 50 % .
2/ Ve výjimečných případech, tj. při vynikajících výsledcích žáka (prospěch, nadání, reprezentace školy) může ředitel školy žáka zcela nebo částečně osvobodit od placení úplaty za vzdělávání.
3/ Navštěvuje-li žák HO výuku více jak jednoho nástroje, může mu být výjimečně poskytnuta sleva a to ve výši 50 – 100 % (dle studijních výsledků a zejména s ohledem na využití pro další uplatnění v souborech ZUŠ apod.).
Slevu je možno poskytnout pouze na základě písemné žádosti oprávněné osoby jednající za žáka a to vždy na dobu 1 roku. Termín podání žádosti je stanoven do 30.9. příslušného roku.
Platnost směrnice : od 1.9.2011
Tato směrnice ruší platnost směrnice předcházející.
Mgr. Vladimíra Křenková
ředitelka ZUŠ