Objevujeme svět umění

Omluvenka

Své dítě omluvte nejlépe prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Nebo přes e-mail ve tvaru prijmenivyucujiciho@zus-sedlcany.cz, případně formou SMS přímo vyučujícím.