Objevujeme svět umění

Zápis nových žáků

TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

Před konáním zkoušky vyplňte online přihlášku s rezervací termínu!
Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení!
Přihlášku najdete v kategorii Pro rodiče – záložka Přihláška ke studiu.
Talentové zkoušky probíhají každoročně v květnu a červnu.
Bližší dotazy k přijetí ke studiu v ZUŠ směřujte na zástupkyni ředitelky:
MgA. Monika Podrázká    podrazka@zus-sedlcany.cz

Online přihlášky pro školní rok 2024/25 jsou zprovozněny!

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU
Nejnižší věková hranice přijetí žáka pro výtvarný a taneční obor je věk dítěte 5 let.
Pro hudební a literárně-dramatický obor věk dítěte 6 let, vždy k 1. září daného roku.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky
před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst
v jednotlivých studijních zaměřeních. O výsledku jsou zájemci informováni
do konce června daného roku. V případě, že se ze závažných důvodů nemohou
zúčastnit zápisu v daném termínu, je jim po dohodě nabídnut jiný termín.
 

Kritéria pro přijetí do výuky v ZUŠ

Přípravná hudební výchova (PHV)
– přijímají se děti, které nedovrší 1. září nového školního roku věku 7 let
– interpretace písní dle výběru žáka s klavírním doprovodem
– reprodukce zahraných tónů ve vlastní hlasové poloze
– vytleskání jednoduchých rytmických útvarů
 
Hudební obor
–  žáci od 7 let jsou přijímáni bez absolvování přípravné hudební výchovy
– interpretace písní dle výběru žáka s klavírním doprovodem
– reprodukce krátkého hudebního motivu 
– opakování rytmických útvarů
– při přijetí je zohledněna volná kapacita vybraného hudebního nástroje
 
Výtvarný obor
přijímají se žáci ve věku 5 a 6 let do Přípravné výtvarné výchovy, starší zájemci do stávajících ročníků
–  sociální zralost dítěte, samostatnost (např. při práci s lepidlem, nůžkami, výměna vody)
– koncentrace dítěte v delším časovém bloku
– přijetí starších žáků (cit pro kompozici, barevnost, základy kresby a malby)
– pro starší žáky ve výuce 3D tiskárna, InDesign, fotografie, animace, příprava na střední výtvarné školy
 
Taneční obor
– přijímají se žáci 5 a 6 let do Přípravné taneční výchovy, starší zájemci do stávajících ročníků
– pohyblivost, fyzické dispozice, pohybová paměť, představivost, koordinace
– hudební hudební a rytmické cítění
– schopnost komunikovat s vyučujícím, práce ve skupině
 
Literárně – dramatický obor
– kreativita, schopnost spolupráce ve skupině, pohybové nadání, hudebnost
– schopnost soustředit se a pohotově reagovat, řešit nastalé situace