Objevujeme svět umění

Šablony OP JAK

06 Šablony I – ZUŠ Sedlčany, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001235

Spolufinancováno Evropskou unií.  Termín realizace 1. 9. 2022 až 31. 8. 2025.

Naše škola využívá všechny 4 šablony-Spolupráce učitelů, Inovativní vzdělávání žáků, Komunitní setkávání a Vzdělávání pedagogů.