Objevujeme svět umění

Projekty školy

PROJEKTY

Pedagogové naší školy se každým rokem se svými žáky účastní projektů, při kterých se snaží navzájem inspirovat, motivovat a následně spolupracovat na společném tématu. Celoškolní projekt je proces, kdy cesta je důležitější než cíl. Ne vždy je vše jednoduché, často před námi stojí řada překážek nebo dílčích neúspěchů. Každoroční spojení tvůrčích sil nás učí trpělivosti a schopnosti překážky zvládat. 
 
Projekty bývají propojené s veřejností, často zveme dospělé absolventy nebo profesionální hosty. Projekty jsou spojnicí s různými institucemi, školami, zapsanými spolky, místním muzeem, městskou knihovnou nebo kulturním domem.
 
Škola tak vydává impuls ke komunikaci s veřejností a nabízí setkání lidí, kteří by se pravděpodobně nad společným dílem nesetkali. Založili jsme novou tradici oslav Masopustu, 17. listopadu. Výsledné tvary projektů jsou prezentovány nejen v našem městě Sedlčany a jeho okolí, ale i za jeho hranicemi. Naše škola se přirozeně stává tvůrčím místem pro žáky, studenty, pedagogy, ale i pro širokou veřejnost.

_____________________________________________________________________

Školní rok 2023/24 

„Tušené Netušené“
Motto – „Hrou vše začíná“ – hra rozvíjí kompetence, dovednosti, vědomosti, postoje, je víceúčelová, komplexní, může pokračovat dál, rozvíjet se, variovat, můžeme se k ní vrátit a pokračovat. Hrajme si a objevujme tušené netušené.

„Sedlčany Tvýma očima“
Motto – „Poznání našeho města“ – natáčej, stůj, sleduj, piš, foť, pohybuj se, zapisuj, procházej, poslouchej, ochutnávej, skákej, tanči, to vše ve tvém městě Sedlčany.

 

_____________________________________________________________________

Školní rok 2022/23 „Rok má krok“

Účastní se všechny obory ZUŠ.
Cílem, ke kterému chceme projektem směřovat, je vytvořit podmínky pro předávání lidové kultury ve 3. tisíciletí v naší ZUŠ, a tím i v našem městě. Za tímto účelem chceme vytvořit nové lidové kostýmy a obnovit zvyky a obyčeje, které jsou zapomenuté. V tomto školním roce chceme zprostředkovat co nejvíce podnětů živé lidové kultury. Chceme zorganizovat vystoupení nejen na divadelních prknech, ale také ve skanzenu Vysoký Chlumec.

_____________________________________________________________________

Školní rok 2021/22 „My za Tebou přijedeme“

Projekt v čase pandemie
Účastní se všechny obory ZUŠ – celkem 200 žáků
Téma: Národní divadlo metodami Kateřiny Šedé
Idea projektu: Projekt, který vychází ze zkušenosti dlouhodobé izolace způsobené pandemií Covid-19, kdy jsme hledali cesty k sobě na dálku. Pět měsíců od ledna do konce května jsme byli nuceni učit online a téměř vše, co jsme následně vystavili na vernisáži, vzniklo jako originální dílo u každého žáka doma.

Organizace projektu: Oslovili jsme prostřednictvím dopisů známé umělce. Ke Kateřině Šedé se přidaly lektorky doprovodných programů Národního divadla Lenka Hubáčková a lektorka činohry Zuzana Králová. Vymýšleli jsme online možnosti, jak oslavit 140. narozeniny ND. Nakonec po půlroční tvorbě online jsme výročí otevření oslavili společně na zahradě ZUŠ 10. června 2021 – bylo to první setkání po dlouhé pauze naživo.

Výsledky projektu: Seznámili jsme se s historií ND, vymysleli jsme výtvarné, hudební, dramatické dárky, napsali jsme si navzájem dvě stě pohledů, připravili jsme s pomocí veřejnosti zahradní oslavu.

Přidaná hodnota projektu: Spolupráce s Kateřinou Šedou a Národním divadle pokračuje dále. 

_____________________________________________________________________

Řeč krajiny 2021/22

Účastní se všechny obory ZUŠ

Téma: Slovo „fantazie“ pochází z řečtiny a znamená představivost, ale také obraz.

Idea projektu: Krajina duše, mysli, ale i středočeská krajina – ztvárnit toto vše živým představením, videem, audiem, výtvarným projevem nebo kombinací toho všeho.

Organizace projektu: Každý si tvoří za sebe a současně se inspiruje děním v celé skupině. Vycházíme z jednoduchého, bezprostředního vztahu ke zdánlivě obyčejným každodenním věcem, které na společných pravidelných schůzkách sdílíme.

Výsledky projektu: Závěrečná díla jsme prezentovali v rámci festivalu Muzejní noc 22 v Městském muzeu Sedlčany a na výstavě Tvůrčích dílen v Odoleně Vodě.

Přidaná hodnota projektu: Vzájemná komunikace, naslouchání a inspirace jednotlivých žáků a pedagogů. 

_____________________________________________________________________

PROJEKT 2019/20

PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA“

Účastní se všechny obory ZUŠ.

Idea projektu: Projekt se snaží přiblížit historii dvou tisíc let od narození Ježíše Krista (Ježíška) v době adventní.

Organizace projektu: Tvorba scénáře podle knihy Josteina Gaardera Kouzelný kalendář, společné vymýšlení dramaturgie, choreografie a postav v literárně – dramatickém a tanečním oboru.
Šití kulis a jevištní scény prostřednictvím výtvarného oboru při sobotním soustředění za pomoci rodičů a prarodičů . Hudební vstupy autorsky tvořené pedagogy a žáky hudebního oboru. Závěrečné představení pro veřejnost a žáky základních škol v době adventu.

Vize projektu: Na jevišti se sejde 60 účinkujících z řad žáků a studentů ZUŠ. Pečlivá příprava, tvorba autorského představení a vzájemná spolupráce se zúročí opět ve smyslu vzájemného obohacení zkušenostmi, prožitky a netradičním zpracováním vánočního příběhu.

2019 Bod zlomu – umělecký projekt, zpracování představení Zahradní slavnost VH

„ČAS“

Účastní se všechny obory ZUŠ.

Idea projektu: Projekt, který se zaměřuje na 30. výročí sametové revoluce.

Organizace projektu: Propojení městských institucí, škol, zapsaných spolků, vytvoření akčního týmu a následná organizace městských oslav 30. výročí sametové revoluce. Akce má nadregionální přesah.

Vize projektu: Při organizaci velké akce, které se aktivně účastní několik stovek účastníků, všichni získávají velkou zkušenost, a to nejen organizátoři, ale i žáci a studenti, kteří se učí vystupovat na městských oslavách a prezentovat svou práci na veřejnost

MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SEMINÁŘE

Setkání studentů z německého Lunenburgu , polského Wagrowieze a žáků ZUŠ Sedlčany a ZUŠ Sedlec

každý rok v září, místo setkání a téma se mění

 Místa setkávání se střídají. V letošním roce jsme vybrali krajinu našeho regionu k výtvarnému přenesení v různých výtvarných dílnách a přístupech. Témata: Výhledy na český Merán, Hledání Genia loci Sedlec – Prčice, Proměny času ve fotografiích Českého Meránu, Výhledy a přesahy do budoucna…Forma práce skupinová i individuální. Způsob práce – koláže, skici z plenéru, tvorba reliéfu, mozaiky, technika plsťení, práce s písmem, malba na dřevo…

Součástí tvorby a realizace každé individuality žáka je setkání vrstevníků z různých zemí – bourání předsudků, komunikačních, sociálních bariér a obohacení poznatků evropského kulturního dědictví. Součástí čtyřdenního pobytu je výlet do města Tábor s prohlídkou historického centra, muzeí a galerií. Výstupem bude vernisáž s výstavou prací žáků pořádaného semináře. Výstava je putovní a obohatí i regiony zúčastněných států.

Lektorská činnost: Mgr. Vladimíra Křenková ZUŠ Sedlčany a Mgr. Vendula Sosnovcová ZUŠ Sedlec-Prčice

PROJEKT 2018/19

ECCE, HOMO – OSLAVY STO LET REPUBLIKY“

Účastní se všechny obory ZUŠ.

Idea projektu: Umělecký projekt, který se zaměřuje na život člověka a jeho poslání žít co nejlépe.

Organizace projektu: Projektu se účastní všechny obory ZUŠ a vyvrcholení spočívá ve tvorbě časové osy na zeď budovy ZUŠ v den oslav stého výročí založení republiky za přítomnosti veřejnosti.

Vize projektu: Interaktivní připomenutí dobových kostýmů, hudebních stylů, tance a výtvarného umění na více místech našeho města za podpory městských institucí, škol, zapsaných spolků a města.

PROJEKT 2017/18

„LABYRINTY“

Účastní se žáci literárně – dramatického oboru a výtvarného oboru.

Idea projektu: V projektu přemýšlíme o současném světě na pozadí antického příběhu o labyrintu. Labyrint je bludiště nebo nás má zavést na správnou cestu k cíli? Kdo jsou naši dobří průvodci a rádci?

Organizace projektu: Projektu se účastní nejen žáci a pedagogové ZUŠ Sedlčany, ale i studenti GaSOŠE Sedlčany.

Vize projektu: Společná výstava s nadregionálním významem v klášteře Zásmuky.

PROJEKT 2016/17

TŘI HUDEBNÍ POHÁDKY

Účastní se žáci literárně – dramatického oboru, hudebního oboru, výtvarného oboru, Akordeonový soubor, Zábojáček.

Idea projektu: Pedagogové se pokouší najít možnost sehrát společně populární muzikál, který je technicky a koordinačně velmi náročný.

Organizace projektu: Na projektu se spolupodílí mnoho desítek účastníků, spolupracuje se s profesionály a dobrovolníky z řad rodičů a přátel školy.

Vize projektu: Děti dětem – představení zhlédne téměř tisíc diváků, hrajeme pro školy, školky, veřejnos

PROJEKT 2015/16

V ADVENTU PŘED VÝCHODEM SLUNCE“

Účastní se žáci literárně – dramatického oboru, tanečního oboru, hudebního oboru a výtvarného oboru.

Idea projektu: V projektu se snažíme o oživení téměř zaniklé tradice chození na roráty, což jsou adventní zpěvy v kostele.

Organizace projektu: Projektu se účastní hudební seskupení Ekola, zazní autorské verše a autorská hudba. Projekt je mezigenerační.

Vize projektu: Chceme si prožít nově zpracovanou rorátní tradici v kostele v Zásmukách, abychom měli povědomí o zvycích a tradicích dávno zapomenutých.

PROJEKT 2014/2015

TVÁŘe Václava Havla

Účastní se literárně-dramatický obor, výtvarný obor.

 

Idea projektu: V projektu TVÁŘe Václava Havla se chceme věnovat osobnosti Václava Havla na základě četby dochovaných materiálů, knih a článků, které zpracujeme do scénáře a výtvarných děl.

Organizace projektu: Projektu se účastní žáci naší základní umělecké školy a Knihovna Václava Havla, se kterou spolupracujeme. Budeme navštěvovat i některé pořady týkající se osobnosti Václava Havla.

Vize projektu: Chtěli bychom připomenout studentům i široké veřejnosti, kdo byl Václav Havel ve své době, jakou měl životní cestu a jaký byl dopad jeho občanského působení v době před a po revoluci 1989.

Průběh projektu: Studenti se zúčastní 19. ledna 2015 představení a vernisáže v Knihovně Václava Havla, budou vystupovat pro desítky studentů středních škol, veřejnost a jejich tvorba bude prezentována v časopisu Moderní vyučování. Při výročí 17. listopadu budou aktivně zapojeni do průběhu oslav v Městském muzeu v Sedlčanech.

DOPIS NEVINNÉMU“

Účastní se žáci literárně-dramatického oboru, výtvarného oboru a tanečního oboru

Idea projektu: V projektu Dopis nevinnému se zaměřujeme na osobnosti naší nedávné historie, které podléhali nespravedlivému soudnímu jednání, stíhání nebo odsouzení, politickým vězňům, lidem perzekuovaným před rokem 1989.

Organizace projektu: Projektu se účastníme společně s iniciativou Cesta sedmi kostelů a mezinárodním projektem proti totalitě Mene Tekel.

Vize projektu: Chtěli bychom připomínat osobnosti, které se ještě nedostali do učebnic základní a středních škol, protože jde o minulost nedávnou.

Zpracování – výtvarné, literárně-dramatické, hudební, taneční aj.

Žena – dáma z Rajského ostrova

Motto: „ Znovu se zvednout a jít…

ZUŠ Sedlčany, Vladimíra Křenková

v dopise Albertu Blochovi v r. 1948 popisuje Sidonie Nádherná sama sebe – oči „pravděpodobně šedé, každopádně ani modré, ani hnědé“, vlasy „blond, i když tu a tam se v nich objevují už bílé“ … Vizuální stránka pro výtvarníka zdá se ta nejdůležitější. Žena tak kontraverzní, romantická, realistická, VESELÁ , SMUTNÁ, VZDĚLANÁ, TOUŽÍCÍ, utiskovaná, utiskující, přírodu a umění milující, odvážná, osamocená, inspirativní….

Téma Sidonie Nádherná – dáma z Rajského ostrova jsem uchopila se svými žáky 5-13 let ze všech možných pohledů. Zachytit okamžiky a střípky jejího života – radostné dětství, dospívání a odcházení, kdy se na jejím životě podepsala moc a lidská hloupost ze strany vetřelců, ale i domácích, bylo velmi bohaté. Posloužily nám deníky, fotky, hudba, knihy a prostor sám. Vyjeli jsme na podzim s výtvarným oborem na zámek, kde jsme i nocovali a zažili noční prohlídku doprovázenou následnou tvorbou. Celý den jsme strávili v parku, kde jsme ochutnávali vůně, barvy a snažili se potkat Sidonii. Žáci měli možnost fotit a sbírat detaily pro následnou tvorbu v ateliéru. Určitě se do parku v červnových měsících vrátíme.

Mladší žáci pořádali ples pro Sidonii, navrhovali šaty, šperky, hry. Přemýšleli, kdy je člověk veselý a smutný, přemýšleli o životě v minulém století. Jaké mají dětství a jaké měla Sidi. Také jsme zjistili, že nejdůležitější ženou pro Sidi i pro nás je maminka, a tak jsme ji ve vzpomínce při hodině namalovali.

Čeká nás ještě část projektu dokončit – plastika, experiment a vlastní pohled na téma každého z nás – volná tvorba. Všechny práce budou vystaveny přímo na zámku ve Vrchotových Janovicích, kde plánujeme 2.6. vernisáž výstavy. Výstava pak bude přístupna celé prázdniny. Ve dnech 13.-14. 6., kdy probíhá po celé republice víkend otevřených zahrad, budou naši žáci tvořit v parku a zároveň povedou výtvarné dílny pro veřejnost.

LES

PROJEKTY  2013/2014

Výtvarný projekt „CESTA aneb PODEJ MI RUKU SVOU…“ Motto: „Stejně jako člověk přetváří krajinu, přetváří ona jeho…“ (Václav Cílek)

Vstup do projektu – charakteristika školy a sociální složení žáků, volba tématu a jeho významné rysy, výtvarně výchovné cíle, odraz osobnostního náhledu, prostředky jejich dosažení atd. (otázky CO?, PROČ?, JAK?)

Do projektu jsou zapojeni žáci výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany od 12 do 18 let, dále pak ženy navštěvující tzv. Artechvilky zaměřené na seberozvoj, žáci literárně- dramatického odd. a tanečního odd. ZUŠ Sedlčany, senioři z regionu a z uhlířskojanovické farnosti, jednotlivci z řad dobrovolníků, výtvarný kroužek při Ochraně fauny ČR v Hrachově …každá skupina má svá specifika a priority, ale společné téma prostupuje všemi skupinami.

Volba tématu vzešla z potřeby obnovy a prohloubení vztahu ke krajině, k místu, k památkám a historii s nimi spojené.. Výtvarně-výchovný cíl: pomocí výtvarných prostředků a uvědomělého užívání výtvarného jazyka, seznamováním se a objevováním tématu v umění a osobní zainteresovaností v projektu, vstoupit a přetvořit veřejný prostor (krajina, městské prostředí, vyhořelé, vykradené, zdevastované kostely, přispění k obnově staré cesty) a obohatit prostor vnitřní (nalézt osobní místo pro usebrání, objevit pocit sounáležitosti a vlastní angažovanosti, zažít jak proměněná místa „promlouvají“ ke mně i k lidem okolo..)

I.fáze : Městské prostředí „Zeď“ (vytipování místa, které potřebuje ozdravit a přetvořit s důrazem na české kulturní dědictví) školní rok 2012/2013 II. Fáze: Krajina – staré cesty (obnova, zasazení vlastního stromu, milníky, mezníky a smírčí kameny…) II. Fáze: Porovnání vesnických opuštěných kostelů, klášteru v Zásmukách a Poličanech a chrámu sv. Víta Mapování terénu, skici, porovnávání, malba v plenéru, zachycení významných míst pro umístění objektů, dominanty, odpočívadla, výhledy, pítka pro zvěř… Od skic, plánu, modelu k usazení do terénu až k případné realizaci Vstoupit do leta opuštěného temnou historií zatíženého kláštera v Zásmukách, kde proběhne výtvarné soustředění, jenž vyvrcholí následnou instalací „Co je za tou zdí?“ Putování nocí do nedalekého nově postaveného kláštera v Poličanech (zachycení emocí, smyslových vjemů a sbírka nalezených předmětů, snímání frotáží míst, kterými procházím) Cesta jako metafora, práce se symboly, počátek, průběh a konec cesty (života), patroni naší země (animace, grafika, artefiletika)

Rámcová struktura projektu „CESTA aneb PODEJ MI RUKU SVOU…“

SKUPINA CESTA KRAJINA VSTOUPÍM MOJE MÍSTO EMOCE OBNOVA METAFORA, SYMBOL TÉMA V UMĚNÍ WORKSHOPY EXKURZE SOUSTŘEDĚNÍ LDO a TO ZUŠ

senioři Od začátku do konce Dobové souvislosti příběhu sv. Ludmily Přechod od pohanství ke křesťanství Vymezení role výraz Přidaná hodnota projektu Práce se symboly Sv. Ludmila Sudějov, Uhlířské Janovice PVv Ochrana fauny Začátek průběh konec (výtvarná hra s klubíčky) Stopy, odlévání do sádry Jaké stopy zanechávám (výtvarné hry s materiály, barevné otisky, linie) Moje místo na zemi (kresebný přepis představy) Cestičky k druhým (skupinová práce,trhaný barevný papír) Přírodní rytmus roční období, noc a den (množení prvků, barevnost) Podej mi ruku svou… (větrné objekty pro krajinu) Cestička k domovu: Fr. Hrubín Co si s sebou sbalím na cestu do batohu 4.-5./Ist. Před cestou… Mapy linie frotáže (bod pozornosti grafika) Pozorování, skicování, horizont a proměna krajiny drobným barevným akcentem Vykročení (koláž, výřez ústící do malby) Významné místo smírčí kameny dominanty (objekt) Koncepty a prekoncepty (strach, nejistota, nekonečnost vesmíru, přesahy) Očištění cesty (sbírka nalezených předmětů, fotogr.) instalace Gesto, Krajina mé dlaně – (kresebný záznam, sádra, modelování) Š. Radová, Marek Dias Poličany – noční putování

Zásmuky – workshop a instalace 6.-7./I.st Nalezené maličkosti

(studijní kresba, výřezy, zvětšeniny)

Sbírka do pet lahví a instalace Zasaď si svůj strom, obleč si svůj strom (oblečky z vlny, provazů, textilu, barevné obaly) Fotky nebe – hledání podobností na zemi, malířský záznam Odpočívadla

(skici, model, realizace ve zmenš.měřítku) Zklidnění, ztišení, smyslové vjemy a tělesné pocity (artefiletika) Animace „Vykročení“ Rozcestník

Instalace Zlatá střední cesta (animace, instalace)

Debata s krajinářkou

Výtvarné soustř. Zásmuky Phillipe Akl, Jiří John Poličany – noční putování

Zásmuky – workshop a instalace II.st VO ZUŠ Fotografie jako výchozí inspirační zdroj (koláž, proláž kresebné a malebné parafráze) Landart – zásah do krajiny Vstup do krajiny údolí a vrchol (podhled, nadhled, nezvyklé a deformované pohledy, imaginace) Smírčí kameny

(objekty z materiálu umožňující modelaci objemu) Usebrání

(imaginace Klíčovou dírkou) Podej mi ruku svou (objekt) Instalace Chůze jako přirozený rytmus (propojení P a L hemisf.)

Debata s krajinářkou

Výtvarné soustř. Zásmuky Doteky A. Šimotová, E. Kmentová Poličany – noční putování

Zásmuky – workshop a instalace ŽENY – volnočasové aktivity zaměřené na seberozvoj Osa mého života (objekt – artefiletika) Záznamy okem (zvětšeniny výřezů) Spojení 2 v 1 celek (proláž) práce s výřezy a kompozicí Imaginace (louka, klíčovou dírkou) Zpracovávám každý den (malebný záznam vycházející z posledních 3 týdnů, artefiletika) Obnova cesty Dublovice – Chramosty (zasazení vlastního stromu) Beseda s krajinářkou, analýza cesty, instalace Výtvar. Reflexe na literární díla (J. Čapek, V. Cílek) Neratov – Orl.hory

Za humny Dublovice – Chramosty

Podrobné zpracování celého projektu Dokumentace částí, které byly realizovány v praxi (viz. Příloha č.1 „Zeď Na potůčku“ – VO ZUŠ, Příloha č. 2 „Artechvilky“ – ženy v ateliéru) Reflexe výsledku – co o sobě zjistil učitel, co vložili do projektu žáci, jak na realizovaná témata reagovali, co a do jaké míry se zdařilo, co se nezdařilo a proč atd.

KOŘENY A KŘÍDLA SV. LUDMILY

Motto: …semena zapouští kořeny a křídla květů míří ke slunci…

Cíl: Přiblížit si zakladatelku našeho rodu, první reálnou ženu české historie, kterou známe jménem.

Motivace: Kulturní, rodinné a etické základy.

Aktuální společenská potřeba: Dějiny píší jednotlivci, osobní odvaha, konkrétní pomoc, práce a zodpovědnost každého z nás.

Proces: V jednotlivých souborových hodinách se žáky a studenty ZUŠ nazkoušíme základní scény, na které se při víkendových soustředěních budou nabalovat ostatní účinkující z řad tanečníků, rodičů, zpěváků, seniorů, ochotníků a všech, kdo se budou chtít přidat.

Podílejí se: žáci a studenti ZUŠ Sedlčany, rodiče dětí, senioři, tanečníci, zpěváci, hudebníci z řad veřejnosti, laici i profesionálové, fotografové, výtvarníci, kameraman, celkově v počtu do sta lidí

Předpokládaná vystoupení: KDJS Sedlčany, Sudějov, hora Blaník, Hradčany, plenér, Tetín

ČESKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ dvouletý celoškolní projekt

Předávání českého kulturního dědictví

Motto: Naše vlast je na mapě světa jako makové zrnko. Neviděli-li bychom jeho krásu a budoucnost, nikdy bychom si nebyli schopni uvědomit ani jeho skrytou velikost.

Cíl projektu: Dát příležitost, aby si každý žák mohl objevit „svého“ českého mistra a prostřednictvím jeho díla najít svůj styl tvorby a interpretace.

Motivace: Některá jména žijí dlouho, a čím jsou starší, tím jsou známější. O jakých osobnostech českých dějin bychom si povídali u kamen? Jaké knihy bychom si četli? Čí díla bychom chtěli poslouchat a hrát? Z jakých zdrojů čerpá český tanec?

Aktuální společenská potřeba: Vzdělaný cizinec ví mnohdy o osobnostech naší kultury víc než průměrný Čech – je možné to měnit.

ZEĎ NA POTŮČKU – Sedlčany Výtvarný obor ZUŠ Sedlčany (4.-7.roč.I.st. a II.st.)

realizace projektu pokračuje ve školním roce 2012-13

PROJEKTY  2011/2012

ZEĎ NA POTŮČKU – Sedlčany Výtvarný obor ZUŠ Sedlčany (4.-7.roč.I.st. a II.st.)

V rámci projektu „Proměny prostoru“ vyhlášeného v letošním ročníku regionální výstavy Lukášek 2012 MK Sedlčany, jsem se se žáky výtvarného oboru zaměřila na místa ve městě, která vybízejí ke změně. Zeď v ulici Na potůčku po proměně volá a zároveň je výtvarně sama o sobě zajímavá a inspirativní, jelikož nese stopy lidí, kteří měli potřebu skrze sprayerství cosi vyjádřit, byť jen podpis, vzkaz, vzdor či nudu. 1. krok – fotodokumentace místa, hledání zajímavých kompozic a detailů, debata o street artu a public artu, ukázky soudobých realizací

  1. krok – z těchto fotografií hledat výřezy

…a nechat se jimi inspirovat v kresbě (suchý pastel)

  1. krok – návrat k místu, sběr úlomků, všímáme si barevnosti, struktur, tvarů 4. krok – úlomky nám slouží jako vlepený element v ploše a děti ho rozvádějí do asociativní malby
  2. krok – vracíme se ke kresbám inspirovanými detaily zdi a volně je převádíme do grafiky (linoryt – starší děti, papírotisk – mladší, hra s matricí, soutisky)
  3. krok – návrhová činnost, hledání více variant řešení, originálnost, nosná myšlenka, zdůvodnění
  4. krok – spojení skupin, reflektivní dialog nad návrhy řešení, výběr symbolů, které nejvíce zaujaly (siluety, schody, žebříky – překonávání překážek, dveře, okna) a následné spontánní zásahy na zeď – bez koncepce i s tím pocitem „zakázaného ovoce“ – omezená barevnost, střízlivost)
  5. krok – řízená návrhová činnost, další dialog nad pocity spontánního zásahu na zdi, myšlenková mapa nad dalšími možnostmi řešení 9. krok – před námi- realizace (postupná či jednorázová???) zajištění materiálu, vyčlenění času (víkend?, v rámci hodin výuky na ZUŠ? – pravděpodobný časový rozvrh září? Spray či štětec, šablony, větší volnost v projevu či přesné rozvržení a kompoziční nahození návrhu?)

Mgr.Lenka Feldsteinová

KAMENY ZEMĚ projekt Tanečního a Literárně-dramatického oboru Motto: …s každým krokem tance se dostávám dál nebo blíž nebo hlouběji nebo výš, a přitom pro to nedělám nic jiného, než, že tanCíl projektu: Naučit se dívat a vidět cestu našeho života jako jedinečnou příležitost k nalezení moudrosti. Motivace: Na všech cestách, po kterých jdeme máme s sebou stále tytéž průvodce – světlo, vzduch, vodu, hvězdy nad hlavou, zemi, potravu, živočichy, se kterými žijeme na této planetě. Aktuální společenská potřeba: Každý den je dobré uvědomit si, kudy, kam a s kým jdeme. Proces: Společná tvorba dětí, studentů a dospělých od 10 do 44 let, laiků i profesionálů, tanečníků a hudebníků. Účastníci: žáci a studenti ZUŠ a GOA Sedlčany, skupina MANAZ Za realizační tým: V.Dědová, Mgr.J.Trojanová

Výtvarný obor, Literárně-dramatický obor

BRATŘI ČAPKOVÉ  A  DIVADLO

V říjnu 2011 žáci VO a LDO navštívili Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše, aby se seznámili s těmito důležitými osobnostmi naší literatury a výtvarného umění. Žáci výtvarného oboru se inspirují dílem Karla Čapka, jeho pohádkami, povídkami ale i romány. Tvorbu Josefa Čapka, žáci zpracovávají hlavně v kresbě a malbě podle modelu. Žáci se věnují tvorbě loutek, scén, ilustrací, instalací a mnoha dalšímu. Pro přiblížení divadelního prostředí jsme navštívili Klicperovo divadlo, představení „Věc Makropulos“. Na prosinec připravujeme kalendář 2012, inspirovaný Zahradníkovým rokem od K. Čapka. Literárně-dramatický obor připravuje zpracování „Povětroně“, a s členy Našlose Mgr. J. Trojanová bude pracovat na Psí pohádce z Devatera pohádek.

Cílem tohoto projektu je seznámit žáky nejen s literárním a výtvarným dílem obou autorů, ale také přiblížit složité období českých dějin. Zároveň seznámit s přístupem, myšlením, filosofií těchto dvou důležitých osobností. Toto téma je natolik obsáhlé a široké, že uvažujeme o pokračování tohoto projektu i v příštím roce. Završením projektu bude prezentace na závěrečné akci ZUŠ Brány a výstava V Památníku Karla Čapka ve Strži  u Dobříše, kam jsme pozváni i na víkendový seminář během jara.

Mgr. Lenka Feldsteinová, Mgr.Diana Pinkasová, Mgr.Jaroslava Trojanová, Mgr. Anna Nádvorníková

PROJEKT  LUKÁŠEK  2011/2012

Výtvarný obor, Literárně-dramatický obor, Taneční obor TÉMA: PROSTOR V NÁS A KOLEM NÁS

Toto téma je velmi široké a nabízí celou škálu motivů a způsobů zpracování. Zaměřuje se na prostor, který nás obklopuje, se kterým se denně setkáváme. Často i bez zájmu a jako by samozřejmě míjíme stejná místa, kouty, cesty. Pojďme společně pozměnit cokoliv v nás i mimo nás, co probudí zájem, zaměří pozornost, zastaví ve stereotypu, rozruší zažité… Žáci budou mapovat problematická místa ve svém okolí, městě, a konkrétně zasahovat do veřejných prostor ať už pouze návrhy nebo  konkrétními realizacemi. Tento projekt má za úkol rozvoj tvořivosti a empatie. A vytvořit prostředí vzájemné  spolupráce a budování mravních, estetických hodnot u  dětí. Konkrétní výstupy budou ve formě fotodokumentace, malířské, grafické, kresebné, prostorové objekty. Plánovaný je happening ve městě. Ale i předložení návrhů a výsledků projektu městskému zastupitelstvu. Mgr. Lenka Feldsteinová, Mgr. Diana Pinkasová, Mgr. Jaroslava Trojanová, Vendula Dědová

PROJEKT – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ, JAKUB JAN RYBA hudební obor, literárně-dramatický obor, taneční obor

PROJEKT – …MEZI NEBEM A ZEMÍ…

výtvarný obor Prezentace tohoto projektu proběhne vernisáží ve čtvrtek 15.12.2011 v GASK Kutné Hoře.

Projekty roku 2010/2011

Výtvarný obor – Světlo

 

Účast na Vánoční výstavě ZUŠ Středočeské galerie v Kutné Hoře v tématu „Světlo“, prosinec 2010.

Žáci 1.a 2. ročníku I.stupně pracovali na tématu technikou  malby 

a inspirací jim byl příběh „Malá duše a slunce“. Artefeletickým přístupem pracovali ve skupinách.

 Žáci ročníků II.stupně vytvářeli světelné objekty technikou koláží pauzového papíru.

 

Mgr. Vladimíra Křenková

 

Znaky měst a obcí

 

ZUŠ Sedlčany spolu s MÚ Sedlčany se účastní pokusu o světový rekord v sestavení největší galerie znaků měst a obcí v ČR. Galerie městských znaků je sestavena z odpadových materiálů a je zavěšena na webu k nahlédnutí na: www.znakymestaobci.cz.

Originály byly vystaveny na veřejném místě daného města či obce. Žáci pracovali v zahradě s bioodpadem, v ateliéru pak s papírem, dráty, sádrou a látkami.

 

Mgr.Lenka Feldsteinová, Mgr.Vladimíra Křenková

 

Celostátní přehlídka ZUŠ v projektu „Krabička“

 

 Výtvarný obor napříč  všech ročníků pracuje od začátku roku v tématu „Krabička“. Řešíme prostor, materiál, prostředí, užitnost, příběh a sami sebe v tomto tématu. Vytváříme objekty, fotíme a dokonce se chystáme řešit i veřejné prostory nemocnice – komplexní výzdoba hlavního vstupu a další práce z našeho projektu budou zdobit  prostory jednotlivých oddělení nemocnice v Sedlčanech.

Celý projekt bude prezentován 17.května v Krajské přehlídce ZUŠ v Pečkách.

 

Mgr. Lenka Feldsteinová, Mgr.Vladimíra Křenková

 

Masopust

 

Spolupráce s francouzskými výtvarníky z Tavern

 

Naši přátelé z francouzských Tavern nás oslovili k další spolupráci.V letošním roce půjde o téma „Masky“. Vyrábíme sádrové masky s přírodninami, fotíme naši práci.V průvodu 8.března se setkáme v masopustním průvodu s tanečním, hudebním a literárně dramatickým oborem   který pořádáme ve spolupráci s Našlose a Městským muzeem. Průvod bude doprovázet hudební těleso Tanečního orchestru ZUŠ Sedlčany. Vyrobené masky použijeme v průvodu a pak spolu s videozáznamem zašleme do Taverny, kde bude vše vystaveno.

Muzejní noc, 27.5.2011

 

Městské muzeum v Sedlčanech nás oslovilo po úspěšném vystoupení v roce 2009 v projektu Muzejní noc, abychom se i v letošním roce účastnili v tomto celostátním projektu, kdy ožívají prostory veřejných objektů. Jsme ve fázi tvorby netradiční prohlídky muzea, kde bychom rádi zapojili návštěvníky  a probudili  všechny smysly. Naším záměrem je propojit se nejenom mezioborově, ale vyjít za brány muzea a spojit objekty uvnitř města –př. nemocnice a muzeum, muzeum a škola, ulice a náměstí…

 

Mgr. Jaroslava Trojanová, Vendula Dědová, Mgr. Lenka Feldsteinová,

Mgr. Vladimíra Křenková

 

 

Kroky, které jsme ještě neudělali

 

Motto:

… kde jsou cesty, které nikdo neprochodí –

mrzí je to, kdo ví …

 

Cíl projektu: Objevování společného základu uprostřed naší rozdílnosti.

Motivace: Snaha o změnu v tom, jak myslíme a žijeme, prověření našich hodnot a zvolení další cesty.

Aktuální společenská potřeba: Uvědomění si vzájemné závislosti a odpovědnosti za širší společenství, potřeba naděje, otevřené budoucnosti a činorodosti směrem k potřebným.

Proces: Účast a rozhovory s lidmi různého zaměření, s odborníky různých profesí, zdravotním personálem, s umělci, s lidmi potřebnými. Vstupování na území, kde jsme ještě nebyli (např. nemocnice), předávání našeho pohledu prostřednictvím hudby, tance a mluveného slova širší veřejnosti.

Podílejí se: Studenti gymnázia v Sedlčanech, žáci ZUŠ v Sedlčanech, studenti taneční konzervatoře Duncan centre, absolventi Státní konzervatoře Praha, hudebníci, herci, laici i profesionálové, fotografové, výtvarníci, celkově v počtu cca 40.

Předpokládaná vystoupení: ZUŠ Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany, vyvrcholení projektu v Sudějově při příležitosti poutních slavností, v Uhlířských Janovicích při příležitosti divadelního festivalu.

Ukázka:          …Najednou zvedáš se,

díváš se na Bídu.

Jsem bída života,

kam půjdeš, já přijdu.

Držíš mě v náručí

a už mě nepustíš.

A v dalším přístavu

kam vejdu, Ty vkročíš.

 

 

Školní projekty 2009/2010

 Legenda o svaté Anně

… a bude se dívat, bude

 žasnout, na věky, jako dítě…

Cíl projektu: Oživení historického místa kulturního a duchovního významu.

Motivace: Snaha o poukázání na kulturní poklady,  kořeny, ze kterých současný člověk může čerpat životní sílu.

Aktuální společenská potřeba: Vize základních hodnot, která by poskytla etický základ co nejširšímu společenství lidí.

Proces: Vytrvalé hledání nejenom jevištního tvaru,  tvůrčí práce, výkony a pohledy lidí různého věku, spojení profesionálů a laiků, spojení soudobého tance s živou sborovou  interpretací, finální představení pro veřejnost.

Účinkují: Pro spolupráci byly osloveny a účast potvrdily děti ze ZUŠ Sedlčany, ZUŠ Sedlec-Prčice a jejich rodiče, děti  základních škol v Sedlčanech a okolních vesnic, studenti taneční Konzervatoře Duncan centre, absolventi Státní konzervatoře Praha, pěvecké soubory ze Sedlčan a Třebechovic pod Orebem, studenti GOA Sedlčany a všichni ti studenti, kteří se chtěli přidat, a neznáme jejich přesné místo studia. Celkově v  počtu cca 80. Tito účinkující spolupracují pod vedením pedagogů ZUŠ Sedlčany.

Předpokládaná vystoupení: Skanzen Vysoký Chlumec, poutní místo Svatá Hora u Příbrami, ZUŠ Sedlčany, vyvrcholení projektu v Sudějově v kostele Sv.Anny(červenec 2010).

Ukázka: Život člověka je vpleten do života lidstva a Bůh na člověka pamatuje, protože je veliký tkadlec. Už v lůně naší matky nás utká z vláken životů našich předků a pak nás vetká do nedozírného pruhu života. Dbá o nás, neboť nás z lásky a v lásce utvořil a potřebuje nás pro svůj stav života. Miluje nás, ať máme jakoukoli barvu či sílu, a jistě rád pracuje s nitkami, které se netrhají, neklikatí a nezašmodrchávají se. Dbá o nás, protože jsme jedním zazářením jeho moci nad nicotou.(P.Piťha)

Za realizační tým: Vendula Dědová, Mgr.JaroslavaTrojanová

Kudy vede cesta…( k projektu sv.Anna)

Vycházíme z předpokladu, že základem každého vztahu je SETKÁNÍ. Aby bylo zejména první setkání vydařené, předpokládá se umění komunikovat, předávat a přijímat, sdílet a ochotně nahlížet na svět jinýma očima. Co pro dítě tanec a pohybové divadlo znamená? Jakou roli má v tomto vztahu současný svět a prostředí, ve kterém dítě žije? Co bude tanečníky a herce zajímat na legendě o sv. Anně? Co chceme předat nejen divákům, ale hlavně účastníkům? Pokusíme se po zkušenostech z choreografie a dramaturgie představení Legendy o sv. Anně, které spojuje různé umělecké obory v rámci několika  uměleckých a základních škol, popsat a doložit, že není třeba se takového počinu bát, a jak při něm využít přirozeného projevu nejen dítěte, ale i dospívajícího a dospělého.

Při prvním setkání k legendě o sv. Anně, kterou jsme důkladně převyprávěli a představili si, jsme cítili, že všichni máme touhu a impuls objevovat, posunout se v lidské fantazii, tušili jsme neznámé tajemství, které je krásné rozkrýt, a také, že to bude dobrodružná cesta, pokud chceme divákovi předat sdělení a poselství tohoto krásného příběhu. Víme, jak je důležité mít dostatek prostoru a příležitostí vytvářet si emocionálně bohatý svět vlastních her,  těch her, které jsou reakcí na obyčejné předměty, dřevo, hlínu, přírodniny, papír, vosk, kov, kdy zapojujeme nekonečný svět fantazie. Proto jsme začali spontánně přemýšlet o materiálech, které se na jevišti objeví, jaký styl budeme ctít, a sdíleli jsme vzájemně údiv nad čtyřmi živly, které jsou základem našeho života a tolik nás udivují. Vysvětlili jsme, že není předčasné nad tímto přemýšlet, že vše, co je na jevišti použito, vnáší svůj znak do hry a promlouvá k divákovi. Dřevo, kámen, látky, kov, s kterými je na jevišti manipulováno, jsou výmluvnými detaily a napovídají, co se od představení dá čekat.  Ne náhodou tedy představení začíná tanečním ztvárněním čtyř živlů, k nimž hudbu složila skupina Repete.

Další fází, která pomohla tanečníkům a hercům k pochopení pohnutek k jednání v daném příběhu je čas a prostor, v němž se příběh odehrává. V improvizacích jsme si rozehráli a roztančili již vyřčené a všeobecně známé okolnosti období, kdy sv. Anna žila. Vybrali jsme si starozákonní jména, prodebatovali společenské zvyklosti, které v té době ovlivňovaly chování a jednání lidí, pojmenovali si jednotlivá řemesla, reálie, náboženství té doby, okolnosti svatby, narození dítěte a rolí, které v takové chvíli kdo zaujímal. V improvizacích si všichni zkusili řešit zadanou situaci, přijmout svou roli ve skupině, obhájit svůj nápad, překonat případný ostych, přijímat pochvalu nebo kritiku. Při improvizaci byla udržována pozornost a soustředění, což vedlo k podpoře sebeovládání při pozdějším představení.

V další fázi jsme nacházeli společně téma naší předlohy. Téma je odpovědí na otázku, o čem předloha je. Téma je hlavní myšlenkou dané předlohy a od samého počátku a po celou dobu prostupuje scénu. Je představeno jako otázka, problém nutný k řešení, provází nás až do závěrečného vyřešení. Jaké poznání si máme z představení odnést o důležitých otázkách života, do jakých prostředí a životů nám dá nahlédnout, abychom se podivili nad rozmanitostí lidského žití a mezilidských vztahů. Při dokončovacích pracích na téměř hotovém představení je dobré všímat si  společně detailů, které právě podpoří nesení tématu. Hlavní téma legendy jsme označili jako sociální téma.

Dalo by se psát dlouho o pozitivním vlivu ztvárnění legendy o sv. Anně. Je krásné sledovat, jak se na jevišti mění, mísí a obohacují vztahy rodič – dítě, učitel – žák… Snažíme se v jednotlivých účastnících probudit zájem a chuť objevovat se navzájem, naslouchat a dívat se kolem sebe. Chuť být s druhými, vytvářet společné dílo, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého.

Zveme vás na naše představení. K představení se váží výtvarné dílny a výstava jednotlivých etap naší cesty za konečným tvarem (fotografie, pozvánky, výtvarné artefakty, popis tvorby). Plánovaná vystoupení 29.5. 2010 od 14.00 ve skanzenu na Vysokém Chlumci u Sedlčan, 27.6.2010 na Svaté Hoře u Příbrami jsou završena poutí do kostela sv. Anny v Sudějově u Uhlířských Janovic. Toto slavnostní zakončení projektu se plánuje na 31. 7. 2010 od 14.00 před kostelem sv. Anny v Sudějově a ve 21.00 v Uhlířských Janovicích před Komunitním centrem sv. Jiljí.

 Experimentální výpal Pomníku Země – 27.10.2010

Obory: TO,VO, LDO, HO

Vyučující: V.Křenková, L. Feldsteinová, P.Lhotecká, V.Dědová, A.Svatošová, M.Vavříková, S.Vašků, J.Vlčková, L.Krása, S.Drozd, P.Fořt, J.Trojanová

V projektu: Živly, Charta Země

 

 

ZUŠ Sedlčany se v letošním školním roce ponořila do projektu Živly a Charta Země. Jak se v minulých letech osvědčilo, do projektu vstoupily všechny obory – hudební, výtvarný, taneční i dramatický.“ Propojujeme kulturu a připravujeme se na napsaní nového školního vzdělávacího projektu. Cesta praktická, projektová se nám jeví jako nejlepší.“

 Experimentální výpal Pomníku Země na zahradě ZUŠ byl jakýmsi startem a  motivací na celý školní rok. Slavnostní škrtnutí samovýpalné pece proběhlo 27.října v odpoledních hodinách za doprovodu hudebního a tanečního vystoupení na téma Živly. Žáci z dramatického oboru vzývali živly, žáci hudebního oboru vyluzovali z různých hudebních nástrojů oheň, vodu, vítr i zemi a tanečníci, jak jinak než tančili. Pro veřejnost tu byly připraveny výtvarné dílny – malba na dřevo, jakási personifikace živlů, keramické mozaiky a kresba. Žáci z hudebních nauk dovolili návštěvníkům si zkusit zahrát některý z živlů.

 Někteří  tvořili, jiní si užívali atmosféru dýmajícího  Pomníku Země, někdo hrál a jiný zase přikládal. Výborná spolupráce rodičů, učitelů a žáků se zasloužila o příjemně strávený podzimní podvečer s myšlenkou na naší Zemi a živly v nás.  

Charta Země

 

Celosvětový projekt o záchraně planety Země.

Účastníci: LDO, TO, VO

Ve spolupráci s MK v projektu Lukášek a koordinátorkou Ivou Fišerovou.

Více na: www.knihovna-se.cz a www.earthcharterinaction.org/content/pages/FAQ.html

 

Den Země 26.4.2010

 

 

Organizátoři: Městská knihovna, ZUŠ Sedlčany

Místo: náměstí Sedlčany

Účinkující: TO,Zábojáček, VO, LDO

V hlavním programu na připomenutí Dnu Země vystoupily jednotlivé obory v tanečních, recitačních a pěveckých pásmech. Výtvarný obor připravil několik výtvarných dílen a celým náměstím protékala řeka Života s lodičkami plnými přání k naší planetě Země.

Školní projekty 2008/2009

 BRÁNY

Začátkem roku 2008 vyhlásil výtvarný obor( Vladimíra Křenková, Lenka Feldsteinová, Pavlína Lhotecká) ZUŠ Sedlčany  nový projekt Brány, který měl spojovat všechny šikovné ruce z regionu. Oslovili jsme školy,nejen umělecké,ústavy,  instituce, pozvali školky do našeho ateliéru a dokonce se žáci výtvarného oboru vypravili do terénu s hliněnými destičkami za konkrétními osobnostmi, které ovlivňují chod a kulturní život Sedlčan. Strávili jsme velmi příjemné chvilky s panem starostou, v knihovně u paní ředitelky, v muzeu u pana ředitele, na gymnáziu a některé si zvali k nám do ateliéru. Co bylo hlavním záměrem a výsledkem setkání? Každý účastník projektu měl za úkol vyrobit keramickou kachli s tématem Brána. Bránu, jako vstup, průchod odněkud někam, do svého nitra, brána jazyků, ochrana před nebezpečím, jako pozvání do jiných světů, do světů snů, fantazie, tuh a vlastních představ…a tak bylo mnoho možností, jak toto téma zpracovat. Brány byly originální a každý ji pojal po svém: Brána květinová, cihlová, z kostí, z otisků rukou, či nohou, tištěná z přírodnin, abstraktní motivy, zvířecí, strašidelná, složená ze slov… Do konce školního roku se nám podařilo shromáždit přes 300 kachlů. Výsledkem měla být velká mozaika na původní obvodové zdi zahrady školy, která však podle odborného stavebního průzkumu nebyla bezpečná a vhodná. A tak jsme přizvali na konzultaci zahradního architekta Romana Pinkase a pana Jiřího Bartáka, majitele stavební firmy S. B. Po několika schůzkách a setkání vznikl velkolepý návrh na výstavbu zdí, které budou samotné bránou do světa umění, neboť se dají využívat všemi obory ZUŠ. Mezi zdmi bylo vybudováno podium, takže zde můžou probíhat hudební vystoupení, literárně dramatické a taneční představení a výstavy v trávě nebo celé výtvarné dílny. Vznikla jakási  multifunkční galerie pod širým nebem v centru Sedlčan. V létě plánujeme filmové projekce, stínové a jiné dramatické vystoupení. Během druhého pololetí se všechny obory ZUŠ soustředili na téma Brány. Výtvarníci malovali, ryli, drátovali, vytvářeli prostorové objekty a starší ročníky se zaměřily na historii bran a brány města Sedlčan. Tanečníci se propojili všemi ročníky a závěrečný výstup spojoval 48 dětí ve věku od 5 do 16 let. Hudební obor nastudoval skladbu The Wall v podání rockové skupiny spojené s děvčaty z oboru sólový zpěv. Literárně dramatický obor se zabýval slovy, slůvky a téma Brány zdramatizoval. Slavnostní otevření nových zdí v projektu Brány proběhlo 8.října od 16.00 na zahradě ZUŠ pod širým nebem. Celá zahrada byla využita jako výstavní prostory  celoročního tvoření žáků VO. Na novém podiu proběhl program nastudovaný všemi obory a samozřejmě poděkování sponzorům a osobám, které se na projektu Brány spolupracovali. Od žáků VO dostali malé pozornosti v podobě grafických listů. Účast veřejnosti i zúčastněných institucí byla veliká, skoro přes 250 lidí, včetně pana starosty, ředitelů škol, knihoven a . Do slavnostního programu byli vtaženi i rodiče účinkujících a na závěr vytvářeli spolu s dětmi brány z vlastních těl. Malí diváci si odnášeli perníkové brány, navržené VO. Jestli mám z něčeho dobrý pocit, tak je to úžasná propojenost oborů, spolupráce mých kolegů a nové zdi, které nejen krášlí zahradu ZUŠ, ale budou nadále využívané a prospěšné celé škole i veřejnosti, která má zájem o umění. Mgr. Vladimíra Křenková, učitelka VO a zástupce ředitele ZUŠ Sedlčany

MASOPUST

Letošní masopustní průvod byl opravdu velkolepý. Hlavní organizátor této akce je sdružení Našlose a naše škola je každoročně přizvána. Rok 2009 byl v duchu Josefa Lady. Výtvarný obor od ledna pracoval na kostýmech, rekvizitách a hlavně studoval život venkovských dětí v době pana Josefa Lady. Žáci poslouchali pohádky, četli příběhy a hleděli na svět očima pana Lady. Na programu do masopustního průvodu se podíleli i tanečníci a hudební obor se Zábojáčkem. Průvod byl veselý, barevný a hlavně masopustní.  Český rok aneb cestou po stopách našich patronů – výtvarný obor,Mgr. L.Feldsteinová, Mgr.P.Lhotecká,Mgr.V.Křenková

Letošní školní rok jsme se vydali směrem k našim kořenům, co utváří naši přítomnost a jakou jistotu si neseme do naší budoucnosti. Náš život chtě nechtě je stavěn na příjmání kultury společnosti, ve které žijeme, která se formuje díky tradici, díky zvykům daného společenství v tom velkém národním i v tom malém rodinném měřítku, slavením svátků a dodržováním tradic. Přestože žijeme v novodobém světě zahlceným virtuální realitou, technikou a roztodivnými vymoženostmi, přesto stále tradice, oslava svátků a zvyky si drží svoji hodnotu a mají svůj přínos. Jistě někdy již ztrácí krapet ze své autentičnosti, malebnosti a síly, ale nás stále udivuje, že jsme je v těch našich uspěchaných životech pořád ještě neztratili…že nás stále ještě dokáží na chvíli zastavit a donutí nás přemýšlet a ztišit se…byť by na malou chviličku…Listopad a prosinec jsme se nořili k prazákladům, k tradicím, které se promítají v našem obyčejném životě – tedy Lidový český rok. Navštívili jsme kostel sv. Martina, kreslili gotické vitráže, hledali ohnivé cesty svých patronů, našich světců a ty si vytvářeli modelováním z hlíny…Leden až  březen nás pak  nasměroval o přemýšlení hranic mezi dobrem a zlem, jejich prolínáním a doteky. Nechali jsme se inspirovat Matyášem Braunem a jeho sochami na zámku Kuks, znázorňujícími Neřesti a ctnosti. Kreslili jsme, malovali , vytvářeli grafiku, hráli si se stíny, fotografií, papírem, drátem i hlínou, prožili si masopustní průvod s přípravou masek inspirovaných Josefem Ladou a v květnu se těšíme, že se nám podaří oživit minulost v Městském muzeu ukrytou v rámci Muzejní noci. Baví nás hrát, baví nás tvořit, baví nás přemýšlet, baví nás snít, baví nás vnímat…baví nás to…

Muzejní noc – Sedlčany, 22.května 2009 v Městském muzeu Koordinátor: Vladimíra Křenková Za jednotlivé obory: L.Krása, M. Vavříková, S.Drozd, L.Feldsteinová, J.Trojanová, V.Křenková, A.Nádvorníková, J. Vlčková, P.Fořt, V.Severová, V.Dědová, P.Lhotecká,J.Pačes Účinkující: 95 žáků jednotlivých oborů

ZUŠ Sedlčany ve spolupráci s Městským muzeem pořádá netradiční prohlídku muzea v uměleckém duchu v rámci projektu „Festival muzejních nocí 2009“. Do projektu se zapojily všechny obory ZUŠ, které v jednotlivých prostorách vystoupí. Hudebníci vyloudí první pravěké rytmy  a spolu s tanečním oborem nám přiblíží rituální obřady doby kamenné, flétna podbarví hudbu doby gotické, v Sukově síni potkáme mladičkého Suka, který bude hrát  na housličky. Druhá světová válka se nám připomene židovskou hudbou a verši. Smutná atmosféra odchodu sedlčanských obyvatel se uvolní na konci války, kdy se rozehrají osvobozenecké kytary. V národopise, jak jinak než folklór, takže harmoniky, housle a cimbál s lidovými písněmi a tancem, kterým se bude prezentovat taneční obor. Celou prohlídkou nás bude provázet literárně dramatický obor mladších i starších žáků. Jako šňůrkou, která povede  expozicí budou dětské hry. V každé době uvidíme, jak  a s čím si děti v různých dobách hrály. Rozkvět Sedlčan v době vlády Jakuba Krčína nám připomene scénka ze středověkého trhu. K životu patří i smrt, a tak shlédneme ponurou atmosféru pohřebního průvodu s cechovními štíty, které neboštíka doprovázely na poslední cestě. Návštěvníkům připomeneme, jaká řemesla se na Sedlčansku nejvíce vyskytovala. Posledním oborem na ZUŠ je obor výtvarný a ten se prezentuje pro diváka hlavně visuelně. Prvním počinem je velký billboard, jako reklama na Muzejní noc, který malovaly smíšené věkové kategorie a visí na budově Městského muzea týden před zahájením první prohlídky. Výtvarně jsou zpracovány všechny historické doby a významné události Sedlčan.  V pravěku bude hořet papírový oheň a hudebníci s tanečníky mají kostýmy vyrobené od výtvarníků. Ve středověku Sedlčany utrpěly několik požárů, které nám děti pomocí svých rekvizit přiblíží. Na trh se vyráběli ryby a na pohřeb štíty. V národopise nám nejmenší výtvarníci z přípravky vysvětlí výrobu a zpracování lnu. K dětem neodlučitelně patří babička, která bude příst vlnu a přiblíží nám život na venkově v minulém století. Netradiční prohlídku zakončí divadelní spolek Našlose, který sehraje tři sedlčanské pověsti zpracované panem Karlem Bazalem. Snad se propojení všech oborů podaří a závěrem si bude divák odnášet kvalitní umělecký zážitek s prvky oživlé historie.