Objevujeme svět umění

7.5. Festival ZUŠ Středočeského kraje ve Vysoké u Příbramě. Vystaveny práce žáků VO pobočky Petrovice pod vedením V. Křenkové.