Objevujeme svět umění

13.3. Vystoupení žáků HO na schůzi STP ve Společenském sále KDJS Sedlčany