Objevujeme svět umění

16.5. Přestavení divadelního spolku Našlose „Věc Makropulos“ v sále KDJS Sedlčany. Ve hře účinkovali i žáci literárně-dramatického oboru.