Objevujeme svět umění

7.5. Žáci VO pobočky Krásná Hora nad Vltavou s vyučující L. Feldsteinovou na výstavě Petra Nikla „Můry“ a workshopu v galerii F. Drtikola v Příbrami.