Objevujeme svět umění

9.6. Koncert „KoKoS“ v režii R. Pošváře v divadelním sále KDJS.