Objevujeme svět umění

6.5. Žáci VO L. Feldsteinové. Čtení jmen Jom ha šoa v synagoze v Kosově Hoře, skicování před synagogou.