Objevujeme svět umění

21.3.-23.3. Krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír sólo a duo