Objevujeme svět umění

17.4. Koncert žáků ze třídy D. Černého