Objevujeme svět umění

18.4. Koncert žáků ze třídy E. Kovalské