Objevujeme svět umění

21.5. Absolventský koncert žáků E. Mayerové, A. Dubové a L. Zacharové v koncertním sále KDJS Sedlčany.