Objevujeme svět umění

14.5. Třídní a absolventský koncert žáků J. Marhoula v koncertním sále KDJS Sedlčany.