Objevujeme svět umění

16.6. Dudácké matiné v zahradě ZUŠ. Setkání pozvaných žáků E. Mayerové a V. Severové.