Objevujeme svět umění

29.4. Mezinárodní den tance jsme slavili tancem. Děti z PHV J. Vlčkové, výtvarníci V. Křenkové a tanečnice M. Vavříkové.