Objevujeme svět umění

23.5. Absolventský koncert žáků ze třídy R. Pošváře v koncertním sále KDJS Sedlčany.