Objevujeme svět umění

24.5. „Jarní ťukání“ – komponovaný pořad ZUŠ v divadelním sále KDJS Sedlčany. Účinkovali žáci TO, HO a LDO.