Objevujeme svět umění

28.2. Okresní kolo soutěže ve hře na housle v Příbrami