Objevujeme svět umění

2019

42 příspěvků
Generální zkouška představení Putování do Betléma 17.12.2019

Vystoupení ZUŠ v nemocnici Sedlčany 16.12.2019

14.12. Vystoupení pěveckého sboru Zábojáček na náměstí Sedlčany na farmářských trzích

Česko zpívá koledy – 11.12. v 18.00 na náměstí v Sedlčanech

Advent v Petrovicích 10.12. vystoupení HO v MŠ Petrovice, v Domově pro seniory, vernisáž žáků prací VO ZUŠ a koncert v kostele sv. Petra a Pavla

Ukázka chlebového betlému a návštěva Domova žáků VO 9.12.2019. Žáci vyráběli vánoční výzdobu se seniory

4.12. Vánoční koncert ZUŠ

Výstava žáků VO ZUŠ na téma Fráze pod vedením L. Feldsteinové vystavené v knihovně V.Havla a představení Zahradní slavnost-režie J. Trojanová

Oslava 30 let svobody a demokracie na náměstí TGM 17.11.2019

21.10 Exkurze VO Praha DOX – výstava Petra Síse a divadlo Drak

6.11. Tradiční učitelský koncert ZUŠ v KDJS – 80 let školy

11.10. Návštěva sochařského ateliéru na Vysokém Chlumci. Odlévání do formy a následná tvorba reliéfu. Žáci pobočky VO Petrovice

Žáci LDO navštívili Werichovu vilu s komentovanou prohlídkou a dramatickou dílnou 30.9.

Žáci výtvarného oboru 27.9. navštívili Veletržní palác a výstavu A. Giacomettiho s dílnou. Petrovičtí žáci se ještě vypravili d DOXU na výstavu P. Síse

14.9. Pyramidion svobody a demokracie – projektový den s odborníkem Rasťou Jackem. Žáci VO pobočky Petrovice

Mezinárodní malířský seminář v Sedlci Prčici 18.-22.9. 2019. Skupina německých, polských a českých studentů ze ZUŠ Sedlec a ZUŠ Sedlčany

Oslava Dožínek v Petrovicích 2019-vystoupil Lidový soubor

Zahradní slavnost Brány 26.6. 2019 a 80 let založení školy

Ocenění žáci na radnici u pana starosty na snídani. Poděkování za reprezentaci města Sedlčan

Vystoupení žáků ZUŠ na městských slavnostech ROSE 2019

Instalace výstavy Čas v Kolínském komunitním centru za spolupráce Jihočeské univerzity, gymnázia P. Bezruče ve Frýdku Místku, SŠ sklářská Třeboň, ZUŠ Kolín, ZŠ Spořilov a naše ZUŠ Sedlčany

Projektový den v Šablonách II – Řezbaření s odborníkem J. Hessem 7.6.2019 a spaní v zahradě ZUŠ

Muzejní noc v rámci ZUŠOpen 2019. Program pro školy a veřejnost

31.9. Koncert sedlčanských souborů v Příbrami v rámci akce ZUŠ Open 2019

28.5. MŠ na návštěvě v ZUŠ. Vyzkoušeli všechny obory.

Absolventské koncerty HO v květnu 2019

16.5. Vonička – pěvecké sbory a obory ZUŠ v jarním tématu hudby, recitace i tance.

30.4.

Pěvecké a lidové soustředění na Moninci 27.-28.4.2019

Koncert HO 24.4. v KDJS

25.4. Exkurze do Hradce Králové do firmy Petrof a historické části města

Třídní koncert 4.4.2019 žáků paní učitelek M.Podrázké, V.Severové a J.Vlčkové v KDJS

Krajská přehlídka LDO v Poděbradech 2.4.2019. Oceněni Stříbrným pásmem

29.3. Exkurze do galerie v Písku – téma Konstrukce a včela

Absolventské vystoupení žáků LDO, slavnostní vyřazení. Vystoupili žáci s pásmem Pasáčci, Pipi a D+Š+B v KDJS 21.3. pro žáky ZŠ i veřejnost.

5.3. Masopust 2019

Okresní přehlídka LDO 4.3.2019 – Rožmitál pod Třemšínem – Čestné uznání s nominací na postup

28.2. v KDJS vernisáž výstavy Pohádky, pověsti, balady a čas…žáci I.stupně

28.2. Hudební zpracování semaforské Kytice- Objevená kytice v podání ZUŠ s aranží J. Marhoula.Zpívá Zábojáček, solóvé zpěvy, tančí se a hraje Infinity Melody s hosty

Okresní kolo soutěže akordeonů a EKN 19.2.2019 v ZUŠ Sedlčany

21.1.

Vánoční koncert v KDJS 26.12. v 16.00 hudební skupiny Nezmaři a pěveckého sboru Zábojáček pod vedením V. Severové