Objevujeme svět umění

16.5. Vonička – pěvecké sbory a obory ZUŠ v jarním tématu hudby, recitace i tance.