Objevujeme svět umění

Výstava žáků VO ZUŠ na téma Fráze pod vedením L. Feldsteinové vystavené v knihovně V.Havla a představení Zahradní slavnost-režie J. Trojanová