Objevujeme svět umění

6.11. Tradiční učitelský koncert ZUŠ v KDJS – 80 let školy