Objevujeme svět umění

11.10. Návštěva sochařského ateliéru na Vysokém Chlumci. Odlévání do formy a následná tvorba reliéfu. Žáci pobočky VO Petrovice