Objevujeme svět umění

29.3. Exkurze do galerie v Písku – téma Konstrukce a včela