Objevujeme svět umění

Žáci LDO navštívili Werichovu vilu s komentovanou prohlídkou a dramatickou dílnou 30.9.