Objevujeme svět umění

Ocenění žáci na radnici u pana starosty na snídani. Poděkování za reprezentaci města Sedlčan