Objevujeme svět umění

Projektový den v Šablonách II – Řezbaření s odborníkem J. Hessem 7.6.2019 a spaní v zahradě ZUŠ