Objevujeme svět umění

Absolventské vystoupení žáků LDO, slavnostní vyřazení. Vystoupili žáci s pásmem Pasáčci, Pipi a D+Š+B v KDJS 21.3. pro žáky ZŠ i veřejnost.