Objevujeme svět umění

Vystoupení žáků ZUŠ na městských slavnostech ROSE 2019