Objevujeme svět umění

28.5. MŠ na návštěvě v ZUŠ. Vyzkoušeli všechny obory.