Objevujeme svět umění

Třídní koncert 4.4.2019 žáků paní učitelek M.Podrázké, V.Severové a J.Vlčkové v KDJS