Objevujeme svět umění

Vánoční koncert v KDJS 26.12. v 16.00 hudební skupiny Nezmaři a pěveckého sboru Zábojáček pod vedením V. Severové