Objevujeme svět umění

25.4. Exkurze do Hradce Králové do firmy Petrof a historické části města