Objevujeme svět umění

2022

44 příspěvků
Adventní ťukání v KDJS 20.12.2022 Sv. Lucie a čekání na ně. LDO, HO a TO

Vánoční koncert v Krásné Hoře 19.12.2022

Koncert Poprockové skupiny a Infinity Melody v Drážkově v Hogu Fogu 18.12

Sv. Lucie ve skanzenu v projektu Rok má krok

Adventní vystoupení v Petrovicích v MŠ, v Domově a v kostele. Zahájena výstava na Obecním úřadě vernisáží žáků ZUŠ

Experimentální výpal s žáky pobočky Krásná Hora s L. Feldsteinovou a lektorem v technice RACO

Oslavy svobody a demokracie 33 let na TGM v Sedlčanech. Doprovodný program i v muzeu. Výstava žáků VO a představení Chyba od Václava Havla žáků LDO

Učitelský koncert 1.11. 2022

24.10. přijela výtvarnice Kateřina Šedá do Sedlčan v projektu Zlozvyky a pracovala i v naší škole se žáky ZUŠ

Třídní koncert J. Vlčkové v KDJS 20.10. 2022

Výtvarná, hudební a dramatická dílna v ZUŠ. Barvení látek na kostýmy a bubenická dílna

Malířský seminář v Lüneburgu. Setkání studentů třech zemí Polsko, Německo, Česko. Tvorba mozaiky a poznávání nových kulturních měst a míst- Hamburg, Magdeburg a Lipsko

Našlose slavilo 20 let založení. Žáci i učitelé ZUŠ tvořili tým divadelní, výtvarný i nápomocný

Exkurze výtvarného oboru v Písku v galerii Sladovna 27.9. Animační dílna a výstava J.A. Komenského

Zahradní slavnost školy

Výstava k projektu Řeč krajiny v Odolené Vodě. Práce žáků učitele L. Feldsteinové a J. Trojanové

Svatojánské tančení u modlitebny. Akce MK Sedlčany

Kdo chytá v žitě – vystoupení LDO a slavnostní vyřazení absolventů

Závěr projektu Národní Šedá. Exkurze do Národního divadla s řízenou prohlídkou celým divadlem. Účast všech oborů ZUŠ

Druhý absolventský koncert žáků hudebního oboru 30.5. v KDJS

Exkurze do galerie v Písku Sladovna 27.5.2022 na výstavu Jak na Jana o J.A. Komenském

Výstava malíře Typlta a dílna

V rámci ZUŠ Open vystoupili žáci ZUŠ Sedlčany v Příbrami na náměstí na Schoolstoku

Celostátní kolo soutěže hry na dudy, komorní soubor lidových nástrojů v Mikulově 2022

Sedlčanská Vonička 2022 v KDJS-letos v duchu pohádek a filmových příběhů

Absolventský koncert hudebního oboru 12.5.2022 v KDJS

Dvoudenní soustředění žáků pěveckého oddělení, literárně dramatického a lidového souboru na Moninci

Práce s odřezky od firmy Dřevěné lišty Spálenský

Třídní koncert žáků J. Pošvářové a V. Severové

Vernisáž výstavy absolventů výtvarného oboru ZUŠ v tématech Poutník, Urbanismus a jiné

Exkurze VO do Prahy – výstava animace a Jatka 78

Experimentální výpal technikou HORSERAKU odborníkem v dílně paní učitelky Lenky Feldsteinové

Krajská soutěž Lidových souborů v Mladé Boleslavi 32.3.2022

Vynášení Smrtky v rámci hodin hudební nauky

Stavba přírodního obydlí v petrovickém parku v projektu Robinson Crusoe

Rodinný koncert 15.3. v KDJS

Exkurze VO do Laterny Magiky a výstava v Příbrami sestry Válovy. Následný workschop v galerii. L. Feldsteinová a D. Pinkasová

Masopust 2022 a Podpora Ukrajině na TGM 1.3.2022. ZUŠ Sedlčany, Našlose, Muzeum a Město

Vernisáž výstavy výtvarného oboru v KDJS žáků prvního stupně. Témata-Řecko, Ptáci, Robinson, Václav Havel, Labyrint světa a ráj světa…

Koncert hudebního oboru v koncertním sále KDJS 17.2.2022

Školní kolo dechových nástrojů v KDJS 17.2.2022

Setkání s Lelou Geislerovou v Praze v projektu MenArt – výtvarný obor

Školní kolo soutěže ve zpěvu 20.1.2022

Vernisáž výstavy žáků paní učitelky L. Feldsteinové v projektu Labyrint a J.A. Komenský v příbramské galerii Drtikola