Objevujeme svět umění

2022

Adventní ťukání v KDJS 20.12.2022 Sv. Lucie a čekání na ně. LDO, HO a TO

Vánoční koncert v Krásné Hoře 19.12.2022

Koncert Poprockové skupiny a Infinity Melody v Drážkově v Hogu Fogu 18.12

Sv. Lucie ve skanzenu v projektu Rok má krok

Adventní vystoupení v Petrovicích v MŠ, v Domově a v kostele. Zahájena výstava na Obecním úřadě vernisáží žáků ZUŠ

Experimentální výpal s žáky pobočky Krásná Hora s L. Feldsteinovou a lektorem v technice RACO

Oslavy svobody a demokracie 33 let na TGM v Sedlčanech. Doprovodný program i v muzeu. Výstava žáků VO a představení Chyba od Václava Havla žáků LDO

Učitelský koncert 1.11. 2022

24.10. přijela výtvarnice Kateřina Šedá do Sedlčan v projektu Zlozvyky a pracovala i v naší škole se žáky ZUŠ

Třídní koncert J. Vlčkové v KDJS 20.10. 2022