Objevujeme svět umění

Třídní koncert J. Vlčkové v KDJS 20.10. 2022