Objevujeme svět umění

Dvoudenní soustředění žáků pěveckého oddělení, literárně dramatického a lidového souboru na Moninci