Objevujeme svět umění

Exkurze VO do Prahy – výstava animace a Jatka 78