Objevujeme svět umění

Výstava k projektu Řeč krajiny v Odolené Vodě. Práce žáků učitele L. Feldsteinové a J. Trojanové