Objevujeme svět umění

Celostátní kolo soutěže hry na dudy, komorní soubor lidových nástrojů v Mikulově 2022