Objevujeme svět umění

Absolventský koncert hudebního oboru 12.5.2022 v KDJS