Objevujeme svět umění

Exkurze VO do Laterny Magiky a výstava v Příbrami sestry Válovy. Následný workschop v galerii. L. Feldsteinová a D. Pinkasová