Objevujeme svět umění

Exkurze do galerie v Písku Sladovna 27.5.2022 na výstavu Jak na Jana o J.A. Komenském